Головна

Системи лінійних рівнянь. | Метод Крамера. | Теорема Кронекера - Капеллі. | ПРИКЛАД 2. | Завдання №1(варіанти наведені у таблиці 3.3 ). | Диференціювання неявних функцій | Деякі застосування похідної | ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАНИЦЬ ТА ПОХІДНИХ. |

Визначники. Їх обчислення.

  1. СУТНІСТЬ КОМПАУНДУВАННЯ, МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ.

Детермінантом (визначником) n - го порядку є число , що ставиться у відповідність квадратній матриці А розміру n n. Позначається: det A або ∆А.

Розглянемо окремі випадки обчислення визначників.

Нехай n = 2 (визначник другого порядку):

а11 а12

∆ = а21 а22 = а11 а22 - а12 а21.

Нехай n = 3 (визначник 3 - го порядку):

а11 а12 a13

∆ = а21 а22 a23 = а11 а22 a33 + а12 a23 a31 + а21 a32 a13 - a13 а22 a31 -a23 a32 а11- а21 a12 a33

a31 a32 a33

Ця сума може бути легко утворена, якщо застосувати "правило трикутників":

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

∆ = · ·· + · · + · · · − · · · − · · · − · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Мінором Мij елемента а ij матриці називається визначник, який утворюється з даного визначника в результаті викреслення і - го рядка та j-го стовпця.

Алгебраїчним доповненням А ij елемента а ij називається його мінор, взятий зі знаком ,

тобто А ij =(-1) i+j М ij.Матриці. Операції над матрицями. | Обернена матриця.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати