На головну

 Поняття залежних і незалежних величин, що входять в систему |  Лекція № 10 |  множинна кореляція |  Парціальний коефіцієнт кореляції |  Функція від випадкової величини |  Теорема числових характеристик |  граничні теореми |  теорема Чебишева |  Уточнення теореми Чебишева |  Центральні граничні теореми |

Властивості випадкового процесу

  1.  I. Синтезуючи наведені визначення, встановіть сутність навчального процесу.
  2.  I. Будова і властивості металів.
  3.  II. Виберіть правильну відповідь. У чому полягає цілісність педагогічного процесу?
  4.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  5.  III. Олігосахариди. Їх будова, властивості, представники
  6.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  7.  IV. Складемо разом підсумкову табличку етапів педагогічного процесу. Заповніть пропущені рядки. Якщо у вас виникнуть проблеми, зверніться за допомогою до блоку корекції

Нас цікавить якась реалізація системи з кожної випадкової величиною. Нас цікавлять імовірнісні властивості системи перетинів, тому що перетин випадкового процесу утворює систему випадкових величин, то для опису імовірнісних властивостей будемо користуватися функцією розподілу спільної ймовірності, визначеної в розділі випадкових величин.

F (x1, x2, ..., Xn) = P {X1 ? x1, X2 ? x2, ..., Xn ? xn}

Всі події повинні відбутися спільно. В силу того, що інтерес представляє вивчення тимчасових властивостей системи в цій справі між перетинами системи. Переписуємо значення позначення випадкових величин, що входять в систему.

(*)  (X1, x2, x3, ... xn) = P {X1 ? x1, X2 ? x2, ..., Xn ? xn} - Вказуємо сенс функції випадкові процеси |  Особливості
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати