Головна

 Виробляють функції в описі властивостей випадкової величини. |  Ентропія випадкової величини. |  Системи випадкових величин |  Зв'язок між щільністю спільного розподілу і маргінальними одновимірними розподілами |  Поняття залежних і незалежних величин, що входять в систему |  Лекція № 10 |  множинна кореляція |  Парціальний коефіцієнт кореляції |  Функція від випадкової величини |  Теорема числових характеристик |

теорема Чебишева

  1.  Cуществованіе і єдиність подання (теорема Жегалкина)
  2.  I На шляху побудови єдиної теорії поля 6.1. Теорема Нетер і закони збереження
  3.  S-m-n-теорема
  4.  а) Визначники 2-го, 3-го і п-го порядків (визначення і з св-ва). б) Теорема Лапласа про розкладанні визначника за елементами рядка або стовпчика.
  5.  Базис булевих функцій. теорема Поста
  6.  Базис булевих функцій. теорема Поста
  7.  Зовнішні ефекти, їх види та наслідки. теорема Коуза

Розглянемо нерівність Чебишева. Нехай х неперервна випадкова величина.


-? M [x] + ?

Розглянемо область таку, що | x - M [x] | > ?

Визначимо оцінку ймовірності випадкової величини х P {| x - M [x] | > ?}

Відома дисперсія і задано ?. Записуємо вираз для дисперсії:

Дужку замінимо величиною ?, а область інтегрування та ж:

З цього виразу потрібно визначити ймовірність:

 - Нерівність Чебишева граничні теореми |  Уточнення теореми Чебишева
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати