Головна

 На цьому інтервалі може проізойтілібо 1, лібо0 - статися. Такі потоки називають рідкісні потоки. |  Приклади неперервних випадкових величин. |  Рівномірна випадкова величина. |  Випадкова величина, розподілена за нормальним законом. |  Лекція № 8 |  Виробляють функції в описі властивостей випадкової величини. |  Ентропія випадкової величини. |  Системи випадкових величин |  Зв'язок між щільністю спільного розподілу і маргінальними одновимірними розподілами |  Поняття залежних і незалежних величин, що входять в систему |

множинна кореляція

  1.  Коваріація і кореляція
  2.  кореляція
  3.  кореляція
  4.  кореляція
  5.  КОРЕЛЯЦІЯ БІНАРНИХ ДАНИХ
  6.  Кореляція і регресія
  7.  Кореляція і регресія в рядах динаміки.

Часто доводиться оцінювати однієї випадкової величини  з іншими величинами, які входять в систему .

Оскільки використовуються пари, то беремо одну випадкову величину і все решта, це множинна кореляція. Потрібно побудувати кореляційну матрицю:

По головній діагоналі розташовані 1, а всі інші величини менше 1.

Коефіцієнт множинної кореляції:

r1 (2,3k) =

Якщо маємо справу з 2-ма випадковими величинами, r <0, зі зростанням 1-ої випадкової величини, 2-а убуває. Лекція № 10 |  Парціальний коефіцієнт кореляції
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати