На головну

 Алгебра випадкових подій |  Поняття ймовірності випадкової події. |  лекція №2 |  Аксіоматичне визначення ймовірності (по Колмагорова). |  Теорема додавання ймовірностей. |  Умовна ймовірність появи випадкової події. |  Теорема про повної ймовірності |  схема Бернуллі |  поліноміальний розподіл |  Ассімтотіческіе наближення біномного розподілу |

Види уявлення випадкових величин

  1.  Cуществованіе і єдиність подання (теорема Жегалкина)
  2.  FV - future value, майбутня величина, нарощена сума.
  3.  IX. МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ ВІДНОСНИХ ВЕЛИЧИН
  4.  Qs - величина пропозиції. р - ціна
  5.  Qs - величина пропозиції; Р - ціна
  6.  XXIII. ОБЛИЧЧЯ, ПОДАННЯ В ОСНОВІ ВСІХ НАШИХ ДІЙ
  7.  А) У зростанні величини пропозиції

1.З огляду на, що правило формування випадкової величини (1), правила формування випадкової події Ai, якому відповідає випадкова величина X,відповідає події Ai.

Якщо візьмемо кожне що сприяє подія? (?i2) підставимо в (1), отримаємо одне зі значень випадкової величини - реалізацію випадкової величини.

X = (x1, x2, ..., Xk)

Випадкова величина є безліч реалізацій. Оскільки елементарні результати незалежні події, то і реалізації є незалежні випадкові числа.

2.Опис імовірнісних властивостей випадкової величини. У загальному випадку задається виразом (2) або функцією F (x)розподілу ймовірностей. За визначенням функція F (x) -рівна опісивающаявероятность події, як X?x, є сума тих реалізацій, що не перевищують x:

F (x) = P {X?x} = ? P (xi)

xi?x

Щоб уточнити особливість функції слід розділити всі безліч випадкових величин на 2 групи:

1) Дискретні випадкові величини; дискретної випадкової величиною називають випадкову величину, безліч реалізацій якої кінцева, або лічильно (всі реалізації можна пронумерувати числами натурального ряду).

2) Якщо число реалізацій нескінченно, то такі випадкові величини називають безперервними, які визначені на відрізку [a, b], і на ньому може приймати будь-яке значення.

Розглянемо загальні властивості функції розподілу випадкової величини X. Якщо випадкова величина може приймати будь-які значення всередині відрізка [a, b], то функція F (x)повинна володіти такими властивостями:

· F (a) = 0, Т. К. Немає таких реалізацій (a );

· F (b) = 1;

· P {??X??} = F (?) - F (?).

Для дискретної випадкової величини її ймовірні властивості зручно задавати у вигляді таблиці:

xi x1 x2  ... xn
 P (xi)  P (x1)  P (x2)  ...  P (xn)

x - реалізації.

  Загальна схема цього відображення |  Закон розподілу дискретної випадкової величини
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати