На головну

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ | Означення . Вектори , що мають протилежні напрями і рівні модулі , називаються протилежними . Вектор , протилежний вектору називається - . | Лінійні операції над векторами та їх властивості . | Зауваження . Різниця - двох векторів і визначається як сума вектора і вектора , протилежного вектору . | Проекція вектора на вісь . | Означення . Вектор називається лінійною комбінацією векторів 1 , 2,... , n , якщо існують такі числа a1 ,a2 ,... ,an , що | Поділ відрізка в даному відношенні | Скалярний добуток двох векторів, його властивості | Властивості скалярного добутку векторів |

Фізичний зміст векторного добутку

  1. IV. Зміст навчання
  2. IV. Зміст навчання
  3. IV. Зміст навчання
  4. IV. Зміст навчання
  5. IV. Зміст навчання
  6. IV. Зміст навчання
  7. IV. Зміст навчання

Як приклад фізичної величини, що зображається векторним добутком (а таких величин є багато), розглянемо момент сили.

Нехай А є точка прикладення сили , а точка 0 фіксована.

 
 


φ

O A

Момент сили відносно точки 0- це вектор , довжина якого дорівнює добутку сили | | на плече сили і який напрямлений по осі обертання так, що коли дивитися з його кінця, то обертання тіла під дією сили , відбувається проти годинникової стрілки. Отже, момент сили відносно точки О дорівнює векторному добутку радіус вектора , проведеного з точки О до точки прикладання сили, на вектор сили :

 Векторний добуток двох векторів, його властивості | Властивості векторного добутку двох векторів .
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати