Головна

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ | Означення . Вектори , що мають протилежні напрями і рівні модулі , називаються протилежними . Вектор , протилежний вектору називається - . | Лінійні операції над векторами та їх властивості . | Зауваження . Різниця - двох векторів і визначається як сума вектора і вектора , протилежного вектору . | Проекція вектора на вісь . | Означення . Вектор називається лінійною комбінацією векторів 1 , 2,... , n , якщо існують такі числа a1 ,a2 ,... ,an , що | Поділ відрізка в даному відношенні | Скалярний добуток двох векторів, його властивості | Властивості векторного добутку двох векторів . |

Векторний добуток двох векторів, його властивості

  1. Векторний добуток векторів, заданих координатами
  2. Властивості d-елементів IВ і IIВ підгруп: Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg
  3. Властивості абсолютної величини
  4. Властивості векторного добутку двох векторів .
  5. Властивості вибіркового коефіцієнта кореляції
  6. Властивості визначеного інтеграла

3 вектори утворюють упорядковану трійку, якщо вказаний порядок їх слідування, тобто який з них 1-й, який 2-й, який 3-й.

Означення: Упорядкована трійка векторів називається правою якщо її вектори зорієнтовані так, як і вектори базису правої системи координат. Аналогічно упорядкована трійка називається лівою, якщо її вектори зорієнтовані так, як і вектори базису лівої системи координат.

       
 
   
 


права трійка векторів ліва трійка векторів

Означення: Векторним добутком векторів і називається вектор, що позначається × , який:

1) має довжину, що дорівнює добутку довжин векторів і на сінус кута φ між ними.

=

2) перпендикулярний до кожного з векторів і : ;

3) утворює з векторами і праву трійкуВластивості скалярного добутку векторів | Фізичний зміст векторного добутку
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати