Головна

 визначення моделювання |  Принципи побудови математичних моделей |  Узагальнена математична модель |  Оцінка ефективності стратегій |  Класифікація завдань дослідження операцій |  Моделі вибору рішень в умовах визначеності |  Поняття математичного програмування |  Поняття лінійного програмування. Види завдань лінійного програмування |  Постановка завдання лінійного програмування. |  Форми запису задач лінійного програмування |

Вавилової Оленою Павлівною

  1.  Питання 52. Землі приміської і зеленої зон.
  2.  За пеленою бурштинового міфу. Скарби в закулісся воєн, революцій, політики і спецслужб А. Г. Мосякин 1 сторінка
  3.  За пеленою бурштинового міфу. Скарби в закулісся воєн, революцій, політики і спецслужб А. Г. Мосякин 2 сторінка
  4.  За пеленою бурштинового міфу. Скарби в закулісся воєн, революцій, політики і спецслужб А. Г. Мосякин 3 сторінка
  5.  За пеленою бурштинового міфу. Скарби в закулісся воєн, революцій, політики і спецслужб А. Г. Мосякин 4 сторінка
  6.  За пеленою бурштинового міфу. Скарби в закулісся воєн, революцій, політики і спецслужб А. Г. Мосякин 5 сторінка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Санкт-Петербурзький державний університет інформаційних

технологій, механіки і оптики »

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зам. декана по УР

___ М. М. Говорова

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ОПЕРАЦІЙ

 Навчальний посібник для студентів ФСПО
 За фахом 230105 «Програмне забезпечення обчислювальної техникії автоматизованих систем»

Санкт-Петербург

Навчальний посібник складено відповідно до робочої програми з дисципліни «Математичні методи» за спеціальністю 230105 «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем» викладачем ФСПО:

Вавилової Оленою Павлівною

схвалено предметної (циклової) комісією спеціальних дисциплін (230105)

Протокол № ___ від «___» ___ р.

голова:

___ Вавилова Є. П ..

ЗМІСТ


ВВЕДЕНИЕ... 4

1. Основні поняття і принципи моделювання ... ... 5

1.1. Принципи побудови математичних моделей ... ... 5

1.2. Оцінка ефективності стратегий... 6

1.3. Класифікація завдань дослідження операций... 6

1.4. Моделі вибору рішень в умовах визначеності ... ... 6

2. МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ... 8

2.1. Постановка завдання лінійного программирования... 8

2.1.1 Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування ... . 10

2.1.2Алгорітм симплекс методу відшукання оптимального рішення задачі лінійного программирования... 10

2.1.3Прімери вирішення завдань симплексним методом ... ... 11

2.1.4 Завдання для закріплення отриманих знань ... ... 13

2.1.5Двойственная задача... 13

2.1.6Основние теореми двойственности... 14

2.1.7. транспортна задача... 16

2.1.8. Початковий розподіл поставок ... ... 17

2.1.9. Правило "Північно-західного угла"... 17

2.1.10. цикли перерозподілу поставок... 17

2.2. моделі динамічного программирования... 21

2.2.1. Постановка завдання динамічного програмування ... ... 21

2.2.2. Принцип оптимальності та математичний опис динамічного процесу управления... 22

2.2.3. оптимальний розподіл инвестиций... 23

2.2.3. Вибір оптимальної стратегії відновлення обладнання ... ... 25

2.3. Мережеве моделювання. Методи і моделі теорії графів і мережевого ... 28

моделирования... 28

2.3.1. елементи теорії графов... 28

2.3.2. Мережеве планування та управление... 32

2.3.3. Основні поняття і термінологія, використовувані в мережевому плануванні ... 32

2.3.4. Порядок побудови мережевих графиков... 33

2.3.5. Правила побудови мережевого графика... 33

2.3.6. Основні поняття мережевого графика... 34

2.3.7. Тимчасові параметри мережевих графіків ... ... 34

3. ЗАВДАННЯ В УМОВАХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ... 37

3.1. системи масового обслуживания... 37

3.1.1. Структура найпростішої системи масового обслуговування ... ... 37

3.1.2. Система масового обслуговування з відмовою. Одноканальна система ... 38

3.1.3. Системи масового обслуговування з очікуванням ... ... 39

імітаційне моделирование... 41

3.2.1. основи імітаційного моделирования... 42

3.2.2. метод статистичних испытаний... 43

3.2.3. Формування випадкових чисел на ЕОМ ... ... 44

3.3. Моделі прогнозування. Завдання управління запасами ... ... 46

3.3.1. Основні поняття управління запасами... 46

3.3.2. Класифікація моделей управління запасами ... ... 47

3.3.3. Складська система ... 47

3.3.4. Попит на товары... 47

3.3.5. можливість поповнення запасов... 47

3.3.6. Витрати на функціонування системи управління запасами ... ... 47

3.3.7. стратегія управління запасами... 47

3.3.8. Основні детерміновані моделі. Найпростіша модель управління запасами (модель 1)... 48

3.3.9. Модель з урахуванням дефіциту (модель 2) ... ... 49

3.3.10. Модель з урахуванням інтенсивності поставок (модель 3) ... ... 50

Методи і моделі теорії игр... 51

3.4.1. Основні поняття теорії игр... 51

3.4.2. постановка ігрових задач... 52

3.4.3. Методи вирішення ігрових задач... 53

3.4.4. метод лінійного программирования... 56

ЛИТЕРАТУРА... 58


  Зрівнювання замкнутого теодолітного ходу. |  ВСТУП
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати