Головна

 Фізичні властивості, величини і шкали |  Елементи теорії шкал вимірювань |  Системи фізичних величин і їх одиниць |  Система SI і фундаментальні фізичні константи |  Правила написання позначень одиниць ГОСТ 8.417-2002 |  Відтворення одиниць фізичних величин і передача їх розмірів |  Позасистемні одиниці, які допускаються до застосування нарівні з одиниця СІ |

додаток

  1.  IX. Додаток ПОХІДНОЇ
  2.  VI. Додаток 1. Каталог типових документів
  3.  Клінічні протоколи діагностики та лікування хворих », додаток №1 до Наказу МОЗ РБ № 274 від 19.05.2005 р).
  4.  Математичне додаток до глави
  5.  Математичне додаток до глави
  6.  Математичне додаток до глави
  7.  Математичне додаток до глави

Таблиця 1.1 - Ознаки та особливості шкал різних типів

 Ознака типу шкали вимірювань  Тип шкали вимірювань
 найменувань  порядку  Різниць (інтервалів)  відносин  абсолютні
 1-го роду  2-го роду
 Допустимі логічні і математичні співвідношення між проявами властивостей  Еквівалентність, відмінність властивостей  Еквівалентність, відмінність, порядок  Еквівалентність, порядок, підсумовування інтервалів  Еквівалентність, порядок, пропор-циональность  Еквівалентність, порядок, підсумовування  Еквівалентність, порядок, про-порційно, іноді підсумовування
 наявність нуля  Не має сенсу  Не обов'язково  За згодою  Є природне визначення нуля
 Наявність одиниці вимірювань  Не має сенсу  Розмір одиниці за угодою  Розмір одиниці по природному критерієм
 допустимі перетворення  Ізоморфний-ве отобра-ються  Монотон-ні перетворень-тання  лінійні перетворення  Множення на число  відсутні

Таблиця 1.2 - Особливості реалізації шкал вимірювань

 Особливості реалізації шкали  Тип шкали вимірювань
 найменувань  порядку  Різниць (інтервалів)  відносин  абсолютні
 Введення одиниць вимірювань  Принципово неможливо ввести одиниці вимірювань  Є можливість ввести одиниці вимірювань
 Необхідність еталона реалізованої шкали  Шкали можуть бути реалізовані без спеціального технічного еталонного пристрою  Більшість шкал може бути реалізовано тільки за допомогою спеціального технічного еталонного пристрою  Шкали можуть бути реалізовані без еталонів
 Еталон повинен відтворювати (при його наявності)  Весь використовуваний ділянку шкали  Будь-яку частину або точку шкали і умовний нуль  Будь-яку частину або точку шкали  Обов'язкові вимоги відсутні

Таблиця 1.3

Множники і приставки для утворення десяткових кратних і часткових одиниць

 множник  префікс  позначення приставки  множник  префікс  позначення приставки
 міжнародне  російське  Міжна-рідне  російське
 1018  екса Е Э  10-1  деци d д
 1015  пета Р П  10-2  санти с с
 1012  тера Т Т  10-3  мілі m м
 109  гіга G Г  10-6  мікро m  мк
 106  мега М М  10-9  нано n н
 103  кіло k к  10-12  піко p п
 102  гекто h г  10-15  фемто f ф
 101  дека  da  да  10-18  атто а а

Таблиця 1.4 Еталони одиниць системи СІ |  Похідні одиниці системи СІ, що мають спеціальну назву
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати