Головна

 Мета і завдання виконання курсової роботи |  Основні етапи виконання роботи |  Розробка і тестування алгоритмічного і програмного забезпечення |  Підрозділ 4.2. Інструкція користувачеві |  Перевірка отриманого рішення |  Дослідження стійкості отриманого рішення |  Вимоги до демонстрації програмного забезпечення |

Підрозділ 1.3. Постановка задачі

  1.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  2.  I. Постановка питання
  3.  I. Постановка зігріваючого компресу
  4.  I. Мета та завдання дисципліни
  5.  I. Цілі і завдання дисципліни
  6.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  7.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

У підрозділі необхідно:

- Привести якісну постановку задачі;

- Привести кількісну постановку задачі;

- Дати економічну інтерпретацію коефіцієнтів;

- Дати економічну інтерпретацію завдання;

- Описати основні цілі, які повинні бути досягнуті в результаті виконання курсової роботи.

До основних завдань курсової роботи відносяться:

- Вибір засобів розробки прикладного програмного забезпечення;

- Розробка прикладного програмного забезпечення;

- Налагодження і тестування прикладного програмного забезпечення;

- Дослідна експлуатація прикладного програмного забезпечення на контрольних даних та аналіз отриманих результатів.

Приблизний обсяг розділу - 5-9 сторінок.

Розділ 2. Теоретичні основи розробки програмного забезпечення дослідження операцій

Розділ присвячується математичного забезпечення розв'язання задачі.

Розділ 2.1. Загальна схема і класифікація кінцевих методів рішення задач лінійного програмування

У підрозділі слід охарактеризувати клас задач лінійного програмування і привести класифікацію методів їх вирішення, заснованих на застосуванні симплекс-методу (метод послідовного поліпшення плану, метод послідовного уточнення невязок і т.д.)

Приблизний обсяг підрозділу - 2-3 сторінки.

Розділ 2.2. Опис використаного варіанту симплекс-методу

У підрозділі необхідно описати симплекс-метод, який буде використовуватися для вирішення поставленого завдання дослідження операцій. Слід привести схему методу у вигляді блок-схеми або діаграми діяльності.

Приблизний обсяг підрозділу - 4-7 сторінок. Рішення завдання і аналіз отриманих результатів |  Підрозділ 3.3. структура програми
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати