Головна

 Нескінченно малі величини і їх порівняння |  Порівняння нескінченно малих |  Нескінченно великі величини |  Принцип вкладених відрізків. Межа монотонної змінної. |  Межа монотонної послідовності |  Неперервність функції в точці. |  Теореми про безперервність суми, твори, приватного безперервних функцій, про безперервність складених функцій. |  На листочку з питаннями на звороті |  Безперервність зворотної функції |  Показова функція і її алгебраїчні властивості |

властивості

  1.  I. Будова і властивості металів.
  2.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  3.  III. Олігосахариди. Їх будова, властивості, представники
  4.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  5.  V2: 22. рівняння Шредінгера (загальні властивості) (A)
  6.  V2: 23. рівняння Шредінгера (конкретні властивості) (B)
  7.  А. Властивості і види рецепторів. Взаємодія рецепторів з ферментами і іонними каналами

Основна логарифмічна тотожність

З визначення логарифма слід основне логарифмічна тотожність[7]:

Слідство: з рівності двох речових логарифмів слід рівність логаріфміруемих виразів. Справді, якщо  , то  , Звідки, згідно з основним тотожності: Основні характеристики |  Логарифм твори, приватного від ділення, ступеня і кореня
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати