Головна

 Поняття множини і відображення. Підмножини. Рівні безлічі. Операції над множинами. |  Дійсні числа та їх представлення у вигляді нескінченних десяткових дробів. Числові множини. Обмежені і необмежені безлічі |  Обмежені і необмежені безлічі. |  Відповідь 3. |  Відповідь 4. |  Відповідь 5. |  Відповідь 6. |  Нерівність. Граничні значення тригонометричних функцій. |  Поняття безперервності функції в точці. Безперервність функції на множині. Точки розриву. Класифікація точок розриву |  відповідь 15 |

Відповідь 9.

  1.  Exercise 6. Завершіть пропозиції, вставивши необхідні за змістом слова у відповідній формі (одне слово використовується двічі). Переведіть пропозиції на російську мову.
  2.  I. Відшукайте повну та правильну відповідь на запитання
  3.  II. У чому відмінність дидактичного правила від дидактичного принципу? Знайдіть правильну відповідь.
  4.  II. Виберіть правильну відповідь. У чому полягає цілісність педагогічного процесу?
  5.  II. Обов'язки і відповідальність судових приставів
  6.  II. Вимоги до знань, умінь (відповідно до ГОС).
  7.  III. Визначте відповідність лівої і правої колонок

Нескінченно малі і нескінченно великі функції. Порівняння нескінченно малих та нескінченно великих функцій

Визначення. функція  називається нескінченно малою в точці  (при  ), Якщо її граничне значення в цій точці (при  ) Дорівнює нулю.

Визначення (по Гейне). функція  називається нескінченно великою в точці  праворуч (ліворуч), якщо для будь-якої збіжної до  послідовності  значень аргументу  , Все елементи якої більше (менше)  , Відповідна послідовність значень функції  є нескінченно великою послідовністю певного знака.

якщо Функція  є нескінченно великою в точці  праворуч (ліворуч), то її межа вважають рівним  або .

Визначення (по Гейне). функція  називається нескінченно великою при (  ), Якщо для будь-якої нескінченно великою послідовності  значень аргументу  , Все елементи якої є позитивними (негативні), відповідна послідовність значень функції  є нескінченно великою послідовністю певного знака.

1. Функція  називається нескінченно малою вищого порядку, ніж  , якщо  . У цьому випадку використовують символічну запис  , Яка читається так:  одно  мале від .

2. Функції и  називається нескінченно малими одного порядку, якщо в точці  існує кінцевий межа відносини  , Відмінний від нуля.

3. Функції и  називається еквівалентними нескінченно малими, якщо  . Для позначення еквівалентності використовують символ ~. запис  читається: функція  еквівалентна функції .

4. Функція  називається нескінченно малою порядку  щодо  , Якщо в точці  існує кінцевий межа відносини  , Відмінний від нуля.

Аналогічним чином порівнюють і нескінченно великі функції. нехай и  - Дві нескінченно великі в точці  справа (або зліва) функції одного знака. Відповідь 7. |  Граничне значення арифметичні значення многочлена і раціональної функції
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати