загрузка...
загрузка...
На головну

 Розробка бюджету підприємства |  Факторний аналіз при управлінні прибутком з урахуванням податкових виплат |  Розробка оперативного графіка фінансових потоків |  Фінансові операції на ринку FOREX |  Додаткові завдання |  Завдання 1 |  Використання операційного важеля в монобізнесу |  завдання 2 |  завдання 4 |  Завдання 1 |

Спонтанне фінансування як метод прискорення оборотності короткострокових активів

  1.  I метод
  2.  I. ЗАГАЛЬНІ Методичні вказівки
  3.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  4.  I. Організаційно-методичний розділ
  5.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.
  6.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів
  7.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів

Підприємство намагається збільшити масу прибутку і економічну рентабельність активів, впливаючи на дебіторську заборгованість через систему знижок покупцям (замовникам).

Основна економічна інформація наступна (табл. 4.8).

Таблиця 4.8 - Вихідні дані

 показник  позначення  значення
 Довгострокові активи фірми, млн руб  ВА
 Короткострокові активи фірми, млн. Руб.  ОА
 Всього активи фірми, млн.руб. А
 Період перебування короткострокових активів в запасах, днів  Т зап
 Період перебування короткострокових активів в незавершеному виробництві, днів  Тнз
 Період перебування короткострокових активів в запасах готової продукції, днів  ТГП
 Період перебування короткострокових активів в дебіторської заборгованості, днів  ТДЗ
 Період перебування короткострокових активів у грошових коштах, днів  тдс
 Всього період обороту поточних активів, днів  Т = Тзап + Тнз + ТГП + ТДЗ + тдс
 Кількість оборотів короткострокових активів за рік  КО = КДГ / Т  9,00
 Можлива знижка з базової ціни при достроковій оплаті,% s
 Максимальний термін оплати, протягом якого діє знижка, днів  tс
 Максимальна тривалість відстрочки платежу, за межами якої застосовується штраф (пеня), днів  tmax
 зарплата з нарахуваннями,% до матвитрати  % ЗП
 постійні витрати, млн.руб. / рік  НР
 додана вартість при розрахунку виручки (націнка),% до матвитрати  % ДС
   ((1 +% ДС / 100) * * (1-s / 100) -1) * 100
 Загальна податкова ставка,% t
 Річна ставка банківського відсотка,% r
 Кількість днів в році  КДГ
 Сума платежу при одній угоді, млн.руб P

Завдання 1. Необхідно розрахувати прибуток і економічну рентабельність активів у разі, якщо покупці (замовники) платять безпосередньо після відвантаження (виконання робіт, послуг) і дебіторська заборгованість відсутня. Результати заносяться в графу 2 табл. 4.10, 4.11 і 4.12.

Завдання 2. У підприємства виникли проблеми з реалізацією і тому вирішено для стимулювання покупців (замовників) давати їм відстрочку платежів в 45 днів. Оцінити економічні наслідки для підприємства.

На основі вихідних даних розраховуються необхідні вихідні економічні показники і чистий прибуток в ситуації, коли дебіторська заборгованість становить 45 днів. Результати заносяться в графу 3 табл. 4.10, 4.11 і 4.12.

Таблиця 4.10 - Загальноекономічні дані

 показник  Без дебіторської заборгованості  З дебіторською заборгованістю 45 днів  З дебіторською заборгованістю 15 днів і знижкою 14%  Позначення (розрахунок)
 Довгострокові активи фірми, млн руб  ВА
 Короткострокові активи фірми, млн. Руб.  ОА
 Всього активи фірми, млн.руб.
 Період перебування короткострокових активів в запасах, днів
 Період перебування короткострокових активів в незавершеному виробництві, днів
 Період перебування короткострокових активів в запасах готової продукції, днів
 Період перебування короткострокових активів в дебіторської заборгованості, днів
 Період перебування короткострокових активів у грошових коштах, днів
 Всього період обороту поточних активів, днів
 Кількість оборотів короткострокових активів за рік  14,40  5,14  9,00
 Додана вартість при розрахунку виручки (націнка),% до матвитрати  50 (вих)  50 (вих)

 

Таблиця 4.11 - Розрахунок економічної рентабельності

 показник  Без дебіторської заборгованості  З дебіторською заборгованістю 45 днів  З дебіторською заборгованістю 15 днів і знижкою 14%  Позначення (розрахунок)
 Розрахунок витрат і виручки в одному обороті, млн. Руб.
 Матеріальні витрати
 Зарплата з нарахуваннями
 постійні витрати
 всього витрати
 прибуток
 виручка При наданні знижки:
 Розрахунок витрат і виручки за рік, млн. Руб.
 Матеріальні витрати
 Зарплата з нарахуваннями
 постійні витрати
 всього витрати
 прибуток
 виручка
 Розрахунок економічної рентабельності базовим методом
 Чистий прибуток за рік, млн.руб.
 Рентабельність поточних активів,%
 Економічна рентабельність всіх активів,%
 Розрахунок економічної рентабельності через комерційну маржу і коефіцієнт трансформації
 Комерційна маржа (коефіцієнт прибутковості),%
 Коефіцієнт трансформації (оборотність загальної суми активів), раз / рік
 Економічна рентабельність всіх активів,%

Таблиця 4.12 - Структура оборотних коштів

 Показник, млн. Руб.  Без дебіторської заборгованості  З дебіторською заборгованістю 45 днів  З дебіторською заборгованістю 15 днів і знижкою 14%  Позначення (розрахунок)
 1. Короткострокові активи в виробничих запасах
 2. Короткострокові активи в незавершеному виробництві
 3. Короткострокові активи в готової продукції (за собівартістю)
 4. Короткострокові активи в дебіторської заборгованості (за собівартістю)
 5. Короткострокові активи в грошових коштах (після вилучення прибутку), в тому числі
 5.1. на етапі формування виробничих запасів
 5.2. на етапі незавершеного виробництва
 5.3.на етапі «пролежування» грошових коштів після реалізації
 Всього короткострокові активи

завдання 3. Для зменшення дебіторської заборгованості, підвищення оборотності вирішено запропонувати покупцям (замовникам) 14% знижку, якщо вони будуть проводити оплату протягом 15 днів (табл. 4.9). Чи приймуть такі умови покупці (замовники)? Чи вигідна така система знижок для підприємства?

Таблиця 4.9 - Умови продажу товару

 показник  позначення  значення
 Можлива знижка з базової ціни при достроковій оплаті,% s
 Максимальний термін оплати, протягом якого діє знижка, днів tс
 Максимальна тривалість відстрочки платежу, за межами якої застосовується штраф (пеня), днів tmax
   14 / 15net45
       

На основі вихідних даних розраховуються необхідні вихідні економічні показники і чистий прибуток в ситуації, коли дебіторська заборгованість становить 15 днів і знижка 14%. Результати заносяться в графу 4 табл. 4.10, 4.11 і 4.12.

Для прийняття рішення про вигідність пропонованої системи знижок для підприємства порівнюються значення прибутку в 3-й і 4-й колонках табл. 4.11.

Для прийняття рішення про вигідність пропонованої системи знижок для підприємства-покупця необхідно розрахувати ціну відмови від знижки або порівняти необходімуя суму для повернення кредиту з урахуванням відсотків і необхідну суму для здійснення платежу без знижки в момент tmax (Табл. 4.13).

Таблиця 4.13 - Розрахунок ціни відмови від знижки

 показник  позначення  Формула розрахунку  значення
 Сума кредиту, яка потрібна для оплати з урахуванням знижки в момент tс K
 Процентна ставка, що нараховується за кредит за час (tmax-tc)  r '
 Необхідна сума для повернення кредиту з урахуванням відсотків  K '
 Необхідна сума для здійснення платежу без знижки в момент tmax P  
 Якщо K '
 Якщо K '> P, то користуватися знижкою не вигідно
 Вирішуючи K '> P отримаємо формулу для розрахунку ціни відмови від знижки в річному обчисленні ЦГЗ:
 Ціна відмови від знижки,%  ЦГЗ
 Річна ставка банківського відсотка,% r
 Якщо ЦГЗ> r, то користуватися знижкою вигідно
 Якщо ЦГЗ
 Покупці з запропонованою системою знижок  згодні
           

В ході розрахунків було встановлено, що користуватися знижкою при даних умовах вигідно як покупцю, який згоден на будь-яку знижку, так і постачальника, так як це збільшує обороти.

Завдання 4.Підібрати (розрахувати) різні варіанти системи знижок.

Змінюючи розміри знижки, терміну дії знижки і річної ставки банківського відсотка, необхідно підібрати варіанти, при яких:

Фірмі-продавцю вигідно (чистий прибуток зі знижкою зростає), фірмепокупателю не вигідно (необхідна сума для повернення кредиту з урахуванням відсотків більше необхідної суми для здійснення платежу без знижки в момент tmax);

фірмі-продавцю не вигідно, фірмі-покупцеві вигідно;

фірмі-продавцеві вигідно, фірмі-покупцеві вигідно;

фірмі-продавцю не вигідно, фірмі-покупцеві не вигідно.

Результати заносяться в табл. 4.14.

Таблиця 4.14 - Варіанти умов продажу

 Варіант умов продажу  Знижка,%  Термін, протягом якого діє знижка, днів  Річна ставка банківського відсотка,%  Підприємство-продавець (виконавець)  Підприємство- покупець (замовник)
s tс r
 вигідно  вигідно
 вигідно  не вигідно
 не вигідно  вигідно
 10,5  не вигідно  не вигідно

З таблиці випливає, що при зменшенні розміру знижки і терміну, протягом якого діє знижка, а також збільшення річної ставки банківського відсотка, знижується ймовірність задоволеності покупця умовами продажу. При зворотній залежності (знижка і термін збільшуються, а ставка банківського відсотка зменшується) знижується ймовірність задоволеності продавця умовами продажу.


  Управління дебіторською заборгованістю |  Управління короткостроковими (оборотними) активами в запасах
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати