загрузка...
загрузка...
На головну

 ВСТУП |  Розробка бюджету підприємства |  Факторний аналіз при управлінні прибутком з урахуванням податкових виплат |  Розробка оперативного графіка фінансових потоків |  Фінансові операції на ринку FOREX |  Додаткові завдання |  Завдання 1 |  Використання операційного важеля в монобізнесу |  Спонтанне фінансування як метод прискорення оборотності короткострокових активів |  Управління короткостроковими (оборотними) активами в запасах |

завдання 4

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  3.  Питання і завдання для самоперевірки.
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Друге завдання.
  6.  Виконайте таке завдання
  7.  Виконати завдання.

Результати розрахунків заносяться в табл. 3.9 і проводиться їх аналіз.

Таблиця 3.9 - Спільне вплив постійних і змінних витрат на фінансову стійкість

 показник  Скоро- чення  Од. вим.  Комбінація 1 (AVC1 і TFC1)  Комбінація 2 (AVC2 і TFC2)  Комбінація 3 (AVC3 і TFC3)
 Постійні витрати підприємства  TFC  млн.руб. / рік  406,00  406,00  365,40
 Середні змінні витрати  AVC  тис.руб. / од.  19,50  19,50  19,50
 середньоринкова ціна P  тис.руб. / од.  28,30  31,13  28,30
 Об'єм продажу Q  тис.од. / рік
 прибуток П  млн.руб. / рік  614,8  943,1  655,4
 поріг рентабельності QПР  тис.од. / рік  46,14  34,91  41,52
 Запас фінансової міцності  ЗФП %  60,22  69,91  64,20
 Сила операційного важеля  СОР  % /%  1,66  1,43  1,52

Для кожної комбінації будуються графіки доходів і витрат, і на них показується запас фінансової міцності і поріг рентабельності (рис. 3.1).

Для одного з варіантів графіків наводиться повний розрахунок для різних діапазонів обсягів продажів (табл. 3.10).

Малюнок 3.1 - Розрахунок запасу фінансової міцності для 1й комбінації


Малюнок 3.2 - Розрахунок запасу фінансової міцності для 2й комбінації

Малюнок 3.3 - Розрахунок запасу фінансової міцності для 3й комбінації

Для одного з варіантів графіків наводиться повний розрахунок для різних діапазонів обсягів продажів (табл. 3.10).

Наведемо повний розрахунок для третьої комбінації витрат:


Таблиця 3.10 - Розрахунок сили операційного важеля при різних обсягах продажів

 можлива  величина  можлива  постійні  змінні  сумарні  прибуток  величина  сила
 ціна  попиту  виручка  витрати  витрати  витрати    покриття  впливу
   (Об `єм    підприємства  підприємства  підприємства    (валова  операційного
   продажів)            маржа)  важеля
P Q TR TFC TVC TC П ВП СОР
тис.руб. / од. тис.од. млн.руб / рік млн.руб / рік млн.руб / рік млн.руб / рік млн.руб / рік млн.руб / рік % /%
 28,30  0,00  0,00  365,40  0,00  365,40  -365,40  0,00  0,00
 28,30  13,33  377,33  365,40  260,00  625,40  -248,07  117,33  -0,47
 28,30  26,67  754,67  365,40  520,00  885,40  -130,73  234,67  -1,80
 28,30  40,00  1132,00  365,40  780,00  1145,40  -13,40  352,00  -26,27
 28,30  53,33  1509,33  365,40  1040,00  1405,40  103,93  469,33  4,52
 28,30  66,67  1886,67  365,40  1300,00  1665,40  221,27  586,67  2,65
 28,30  80,00  2264,00  365,40  1560,00  1925,40  338,60  704,00  2,08
 28,30  93,33  2641,33  365,40  1820,00  2185,40  455,93  821,33  1,80
 28,30  106,67  3018,67  365,40  2080,00  2445,40  573,27  938,67  1,64
 28,30  120,00  3396,00  365,40  2340,00  2705,40  690,60  1056,00  1,53

 

Додаткові завдання

1. На скільки процентних пунктів повинна змінитися націнка, щоб запас фінансової міцності підвищився на 5 процентних пунктів?

Темп зростання націнки становитиме 1,513 за умови, що запас фінансової міцності збільшиться на 5%.

2. На скільки відсотків повинні змінитися середні змінні витрати, щоб запас фінансової міцності підвищився на 5 процентних пунктів?

Темп зростання середніх змінних витрат складе 0,826 за умови, що запас фінансової міцності збільшиться на 5%.

3. Попит упав на 15%. На скільки відсотків зміниться прибуток?

СОР показує, на скільки відсотків зміниться прибуток при зміні обсягів продажів на 1%.

Розглянемо співвідношення

отже

За умови, що попит впав на 15%, прибуток знизиться на 15%. завдання 2 |  Управління дебіторською заборгованістю
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати