загрузка...
загрузка...
На головну

 ВСТУП |  Розробка бюджету підприємства |  Факторний аналіз при управлінні прибутком з урахуванням податкових виплат |  Розробка оперативного графіка фінансових потоків |  Фінансові операції на ринку FOREX |  Додаткові завдання |  Завдання 1 |  Управління дебіторською заборгованістю |  Спонтанне фінансування як метод прискорення оборотності короткострокових активів |  Управління короткостроковими (оборотними) активами в запасах |

завдання 2

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  3.  Питання і завдання для самоперевірки.
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Друге завдання.
  6.  Виконайте таке завдання
  7.  Виконати завдання.

Ціна збільшується на 10%, визначається поріг рентабельності, запас фінансової міцності і сила впливу операційного важеля. Результати розрахунків заносяться в графу 5 табл. 3.7.

При новій ціні розраховується обсяг реалізації, при якому підприємство буде працювати з базовою прибутком. Результати заносяться в графу 6. Проводиться аналіз отриманих результатів з точки зору фінансової стійкості і ризику.

Таблиця 3.7 - Вплив ціни на фінансову стійкість

 показник  Скоро- чення  Од. вим.  базове значення  Після збільшення ціни  Після збільшення ціни і скорочення обсягів
 Постійні витрати підприємства  TFC  млн. руб. / рік  406,00  406,00  406,00
 Середні змінні витрати  AVC  тис. руб. / од.  19,50  19,50  19,5
 середньоринкова ціна P  тис. руб. / од.  28,30  31,13  31,13
 Об'єм продажу Q  тис. од. / рік  87,77
 прибуток П  млн. руб. / рік  614,8  943,1  614,8
 поріг рентабельності QПР  тис. од. / рік  46,14  34,91  34,91
 Запас фінансової міцності  ЗФП %  60,22  69,91  60,23
 Сила операційного важеля  СОР  % /%  1,66  1,43  1,66

Таким чином можна зробити висновок, що при зміні ціни змінюються такі супутні показники: прибуток зростає з 614,8 до 943,1; поріг рентабельності знижується з 46,14 до 34,91, запас фінансової міцності зростає з 60,22 до 69,91, а СОР знижується з 1,66 до 1,43.

При новій ціні з базової прибутком знижується обсяг продажів до 87,77, а інші показники залишаються на рівні, на якому були при звичайному підвищенні ціни, при цьому СОР повертається на базовий рівень, т е 1,66.

  Використання операційного важеля в монобізнесу |  завдання 4
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати