На головну

 ВСТУП |  Розробка бюджету підприємства |  Факторний аналіз при управлінні прибутком з урахуванням податкових виплат |  Розробка оперативного графіка фінансових потоків |  Фінансові операції на ринку FOREX |  Додаткові завдання |  завдання 4 |  Управління дебіторською заборгованістю |  Спонтанне фінансування як метод прискорення оборотності короткострокових активів |  Управління короткостроковими (оборотними) активами в запасах |

Використання операційного важеля в монобізнесу

  1.  F- критерій Фішера, його використання.
  2.  I. Розрахунок очікуваного чистого операційного доходу.
  3.  IV. Використання екскрементів виробництва
  4.  IV. ВИКОРИСТАННЯ екскрементів ВИРОБНИЦТВА
  5.  IX. Короткострокове небанківська іноземне фінансування з використанням емісії комерційних паперів
  6.  VIII. Використання банківських позик
  7.  VIII. Якими причинами обумовлене використання допоміжних форм навчання? Виберіть правильну відповідь.

Підприємство виробляє і продає товар (виконує роботи, послуги), основна інформація по якому наступна:

- Обсяг продажів - 116 тис.од. на рік;

- Ціна - 28,3 тис.руб. / Од .;

- Середні змінні витрати (матеріали, змінна зарплата, інші змінні витрати) - 19,5 тис.грн. / Од .;

- Постійні витрати (оклади, постійна зарплата, орендні платежі, фіксовані податки, електроенергія, газ, вода, телефон, поштові послуги, страхування, ремонт, реклама, відсотки за кредит, амортизаційні відрахування, інші постійні витрати) - 406 млн. Руб. на рік.

1. Розрахувати прибуток, поріг рентабельності, запас фінансової міцності, силу впливу операційного важеля.

2. Оцінити 10-відсоткове збільшення ціни:

- Як зміниться результат (прибуток)?

- На скільки можна скоротити обсяг реалізації продукції (виконаних робіт, послуг) без втрати прибутку? Порівняти дану ситуацію з ситуацією в завданні 1 з точки зору фінансової стійкості і ризику.

3. Оцінити 10-відсоткове зменшення постійних витрат:

- Як зміниться результат (прибуток)?

- На скільки можна скоротити обсяг реалізації продукції (виконаних робіт, послуг) без втрати прибутку? Порівняти дану ситуацію з ситуаціями в завданнях 1 і 2 з точки зору фінансово стійкості і ризику.

4. Підібрати (розрахувати) три різних комбінації постійних витрат і середніх змінних витрат, при яких фірма буде працювати з однаковою прибутком. Ціни і обсяги продажів (виконаних робіт, послуг) прийняти на базовому рівні. Проаналізувати ці три ситуації з точки зору фінансової стійкості і рівня ділового ризику, пов'язаного з можливими коливаннями попиту. При цьому:

- Побудувати графіки доходів і витрат (в одному масштабі);

- Розрахувати пороги рентабельності, запаси фінансової міцності, силу операційного важеля.

Вихідні дані заносяться в табл. 3.5.

Таблиця 3.5 - Вихідні дані

 показник  Позна-чення  Од. вим.  значення
 Часовий період розрахунку    рік  
 Постійні витрати підприємства  TFC  млн. руб.  406,00
 Середні змінні витрати  AVC  тис.руб. / од.  19,50
 середньоринкова ціна P  тис.руб. / од.  28,30
 Діапазон аналізу за обсягом реалізації:      
 мінімальний обсяг    тис.од.  0,00
 максимальний обсяг    тис.од.  120,00
 Об'єм реалізації Q  тис.од.  116,00

  Завдання 1 |  завдання 2
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати