На головну

 ВСТУП |  Розробка бюджету підприємства |  Факторний аналіз при управлінні прибутком з урахуванням податкових виплат |  Розробка оперативного графіка фінансових потоків |  Фінансові операції на ринку FOREX |  завдання 2 |  завдання 4 |  Управління дебіторською заборгованістю |  Спонтанне фінансування як метод прискорення оборотності короткострокових активів |  Управління короткостроковими (оборотними) активами в запасах |

Завдання 1

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  3.  Питання і завдання для самоперевірки.
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Друге завдання.
  6.  Виконайте таке завдання
  7.  Виконати завдання.

Розраховується ефект фінансового важеля різними методами. Результати заносяться в табл. 3.2.

Таблиця 3.2 - Розрахунок ефекту фінансового важеля

 показник  Формула розрахунку  Од. вим.  значення  розрахунок
 
 базовий метод
 Балансовий прибуток, створювана власним капіталом ПбСК= CK · R  млн.руб. / рік  63,90
 Виплачуються податки від прибутку, створюваної власним капіталом  TaxСК= ПбСК· t  млн.руб. / рік  12,78
 Чистий прибуток, створювана власним капіталом ПчСК= ПбСК-TaxСК  млн.руб. / рік  51,12
 Балансовий прибуток, створювана позиковим капіталом ПбЗК= ЗК · R  млн.руб. / рік  33,90
 Виплачуються відсотки за використання позикового капіталу  % = ЗК · r  млн.руб. / рік  27,12
 Виплачуються податки від прибутку, створюваної позиковим капіталом  TaxЗК= (ПбЗК-%) · T  млн.руб. / рік  1,36
 Чистий прибуток, створювана позиковим капіталом ПчЗК= ПбЗК-% - TaxЗК  млн.руб. / рік  5,42
 Сумарний чистий прибуток ПчS= ПчСК +ПчЗК  млн.руб. / рік  56,54
 Рентабельність власного капіталу RСК= ПчS/ CК %  13,27
 коеф.  0,1327
 Ефект фінансового важеля (приріст рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позикового капіталу)  ЕФР = RСК-R-t %  1,27
 формальний метод
 Рентабельність власного капіталу  Rск = R-t+ + (ЗК / СК) ·· (R-r) · (1-t)) %  13,27
 коеф.  0,1327
 Ефект фінансового важеля  ЕФР = = (ЗК / СК) ·· (R-r) · (1-t) %  1,27
 коеф.  0,0127
 Метод через диференціал і плече
 Диференціал фінансового важеля  ДФР = (R-r) (1-t) %  2,40
 Плече фінансового важеля  ПФР = ЗК / СК    0,5305
 Ефект фінансового важеля  ЕФР = ДФР · ПФР %  1,27
 коеф.  0,0127

Висновок по ЕФР: за рахунок використання позикового капіталу в розмірі 226 млн.руб / рік рентабельність власного капіталу збільшилася на 1,27%.

Додаткові завдання

1. На скільки відсотків має збільшитися позиковий капітал, щоб рентабельність власного капіталу підвищилася на 2%?

ЕФР показує приріст рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позикового капіталу

висновок: Щоб рентабельність власного капіталу збільшилася на 2%, позиковий капітал повинен збільшитися на 5,89%.

2. На скільки відсотків має змінитися власний капітал, щоб рентабельність власного капіталу змінилася на 2%?

ЕФР показує приріст рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позикового капіталу

висновок: Щоб рентабельність власного капіталу збільшилася на 2%, власний капітал повинен зменшиться на 5,6%.


  Додаткові завдання |  Використання операційного важеля в монобізнесу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати