Головна

 Дві генеральні функції математичної освіти |  Гуманітарна орієнтація навчання як спосіб реалізації загальноосвітньої функції навчання математиці |  Профілювання старшої щаблі школи в концепції шкільної математичної освіти |  Два підходи до профілізації навчання |  Рух за реформу математичної освіти |  Предмет математики, роль математики, роль практики у виникненні і розвитку математики, математичні абстракції |  Практичне використання математики |  Зв'язок математики з іншими навчальними дисциплінами (світоглядний аспект) |  Математичне (курс С). |  Молодша школа (1 - 4 класи). |

II. Аналіз ситуації з математичною освітою в ліцеї №12

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Аналіз словосполучення.
  3.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  4.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  5.  I.1 Оцінка ситуації
  6.  II. Аналіз чергування в групах

Відзначимо на початку, що даний аналіз не стосується причин, що вплинули на стан в освіті, що виникли внаслідок зміни соціокультурної ситуації в самому нашому суспільстві.
 Виділимо ті моменти, які на наш погляд характеризують стан математичної освіти в ліцеї №12.

1. навчальний процес молодшої школи впроваджені програми розвиваючого навчання Л. В. Занкова.

2. У деяких класах молодшої школи шкільний компонент навчального плану містить факультативні заняття по рішенню нестандартних завдань.

3. В основній школі здійснюється процес наступності та адаптації програм з математики для класів, які навчалися в початковій школі за системою Л. В. Занкова.

4. Розроблено та впроваджено в навчальний процес програма пропедевтичного курсу геометрії в 5-6 класах (підручник А. Г. Ванцян).

5. Розроблено і впроваджено в навчальний процес навчальні плани і програми для класів з поглибленим вивченням математики та фізики, математики та економіки.

6. Здійснюється адаптація державних програм по математики в класах не математичного профілю.

7. Вибудовується система роботи з математично обдарованими учнями: в основній школі - через групи розвитку та індивідуальні заняття, в старшій школі - через практикуми за рішенням олімпіадних завдань з математики.

8. Існуючі державні програми і підручники страждають тим недоліком, що майже у всіх з них відсутні сучасні математичні ідеї, слабо відображена (або зовсім відсутня) стохастична лінія. Мало приділяється уваги логічним методам, не створюється уявлення про математику як про єдину науці. Підручники в розкритті тим найчастіше однозначні. У них майже завжди відсутній проблемність, можливість виходу на нові завдання, узагальнення відомих задач.

9. Недостатньо ефективна система наступності математичної освіти при переході учня з молодшої школи в основну і з основою в профільні класи. Часто в кожній з цих ситуацій математичну освіту як би починається заново і залежить тільки від особистості вчителя і обраної ним програми. Основна та старша школи недостатньо обговорюють зі своїми попередниками рівень вимог, що пред'являються до її випускникам для успішного продовження освіти. Робота з особистістю учня на попередньому етапі його освіти вчителями основної і старшої школи також повинна бути більш систематичною і цілеспрямованою.

10. Тривожним сигналом говорить про проблеми в математичній освіті в молодшій і основний школах є майже щорічні труднощі, з якими ми стикаємося при формуванні математичних класів, а також те, що маємо недостатню кількість переможців математичних олімпіад.

11. Система підвищення кваліфікації вчителів математики, створена в ліцеї №12 за допомогою кафедри математики і фізики включає в себе проведення семінарів, практикумів, програма яких орієнтує педагогів на розвиток особистості дитини, вчить їх технології формування умов для самоосвіти особистості, реалізації цих умов. Крім того, діє система дослідницьких семінарів, що дозволяють і допомагають вчителю вести дослідну і дослідно-експериментальну роботу по цікавить його темі. Творчі звіти кафедри математичної освіти дають можливість кожному вчителю розповісти про результати своєї роботи колегам з міста і області, обмінятися з ними думками з їх цікавлять.

12. Відзначаючи досить цілеспрямовану роботу по підготовці та перепідготовці вчителя-дослідника, ми поки не зуміли створити умови для повноцінної дослідницької діяльності учнів. Хоча конференції і НОУ учнів в рамках проведення "Дня Науки" містять елементи дослідницької діяльності, говорити про сформовану систему виховання учня-дослідника поки ще рано. I. Значення математичної освіти |  III. Цілі математичної освіти і основні концептуальні положення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати