Головна

 Похідні показовою і статечної функцій |  Похідні обернених тригонометричних функцій |  Доведення. |  диференціал функції |  Властивості ФУНКЦІЙ, БЕЗПЕРЕРВНИХ на відрізку |  монотонність функції |  Доведення. |  Опуклість, увігнутість і точки перегину графіка функції |  Асимптоти плоскої кривої |  Первісна функція і її властивості |

Властивості невизначеного інтеграла.

  1.  I. Будова і властивості металів.
  2.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  3.  III. Олігосахариди. Їх будова, властивості, представники
  4.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  5.  V2: 22. рівняння Шредінгера (загальні властивості) (A)
  6.  V2: 23. рівняння Шредінгера (конкретні властивості) (B)
  7.  А. Властивості і види рецепторів. Взаємодія рецепторів з ферментами і іонними каналами

З визначень первообразной F(x) Невизначеного інтеграла від даної функції f(x) На деякому проміжку слідують властивості невизначеного інтеграла:

1. .

2. .

3.  , Де С - довільна постійна.

4.  , Де k = const.

5.

Зауваження. Всі перераховані вище властивості вірні за умови. Що інтеграли, які фігурують в них, розглядаються на одному і тому ж проміжку і існують.

21 питання:

22 питання: Поняття невизначеного інтеграла |  Інтегрування по частинах.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати