На головну

 Епміріческая функція. |  Варіаційний ряд. |  Вибіркове середнє. |  Поняття спроможності оцінок |  Поняття ефективності оцінок. |  Метод максім.правдоподобія. |  Метод іоіентов. |  Перевірка статистичних гіпотез. |  Довірчий інтервал. |  Довірчий інтервал для мат очікування. |

багатовимірної вип. вів.

  1.  Використання теорії багатовимірної корисності для прийняття рішень
  2.  Основні принципи багатовимірної організації даних

Багатовимірні випадкові величини Сукупність довільного числа n одновимірних випадкових величин Хi, i = 1, ..., n, які приймають значення в результаті проведення одного і того ж досвіду, називається n-мірної випадкової величиною (Х1, Х2, ..., Хn ). Її можна інтерпретувати як випадкову точку або випадковий вектор в n-вимірному просторі.

Ф.мног.слювел.

Функцією розподілу n-мірної випадкової величиною (Х1, Х2, ..., Хn)

називається ймовірність виконання n нерівностей виду Хi

40.

71. Співвідношення між соціально-економічними явищами і процесами далеко не завжди можна висловити лінійними функціями, так як при цьому можуть виникати невиправдано великі помилки. У таких випадках використовують нелінійну (по пояснює змінної) регресію. найбільш

часто зустрічаються такі види рівнянь нелінійної регресії: поліноміальний ух = Bo + b1x + ... + bkxk гіперболічне Ух= Bo + b1x статечне yx= B0 * ... * xp^ bp

70. Кореляція і регресія. |  Основні властивості нескінченно малих функцій
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати