Головна

 Ознаки монотонності Функція зростає на тоді і тільки тоді, коли. |  Приватні похідні функції двох змінних. |  Необхідна і достатня умова існування екстремуму для функції двох змінних. |  Тема 3.. Постановка і класифікація задач МП. |  Класифікація задач МП. |  Тема 4. Геометричне рішення задач математичного програмування. |  Необхідна і достатня умова існування рішення транспортної задачі. |  Критерій оптимальності знайденого рішення в методі потенціалів. |  ТЕМА 6. |

Знаходимо початкове опорне рішення.

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  IV. Скласти диференціальне рівняння і знайти рішення.
  3.  Безначальне починається завжди
  4.  Вигляді ставки безперервних відсотків). знаходимо
  5.  Диференціальне рівняння затухаючих коливань і його рішення. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його рішення.
  6.  ДУ Бернуллі і його рішення.
  7.  Спочатку піраміди призначалися для того, щоб просунути нашу свідомість з першого рівня на третій (через проміжний рівень, на якому ми знаходимося в даний час).

[Складаємо симплекс таблицю,

перетворимо розширену матрицю рівнянь обмежень методом Жордана - Гаусса, дозволяємо її щодо m базисних змінних, обраних довільно, але з дотриманням умови невід'ємності,

прирівнюємо вільні змінні до нуля, обчислюємо значення базисних змінних,

знаходимо значення цільової функції для знайденого початкового опорного рішення].

3) Перевіряємо знайдене опорне рішення на оптимальність.

[Заповнюємо перші два стовпці симплекс таблиці,

обчислюємо оцінки векторів стовпців коефіцієнтів при вільних змінних (див. нижче),

перевіряємо виконання ознак оптимальності і єдиності знайденого рішення:

якщо всі оцінки стовпців вільних змінних позитивні, знайдений максимум ЗЛП,

якщо всі оцінки стовпців вільних змінних негативні, знайдений мінімум ЗЛП,

якщо хоча б одна з оцінок стовпців вільних змінних дорівнює нулю, рішень нескінченно багато, вони знаходяться за формулою  , де  знаходимо шляхом перебору всіх опорних рішень ЗЛП]. При будь-яких перетвореннях рівнянь системи обмежень, вільні члени рівнянь повинні залишатися невід'ємними. |  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ Л Г психологічного ДОСЛІДЖЕННЯ 1
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати