На головну

 Властивості збіжних числових рядів. |  Необхідна умова збіжності ряду. |  Ознака Даламбера. |  Друга ознака порівняння. |  Радикальна ознака Коші. |  рівномірна збіжність |  Теорема Абеля. Радіус і інтервал збіжності |  Геометрична інтерпретація комплексного числа |  Формула Парсеваля в комплексній формі |  Визначення ряду Фур'є |

функціональні послідовності

  1.  АНАЛІЗ ПОСЛІДОВНОСТІ: КРИТЕРІЙ СЕРІЙ
  2.  КВИТОК 12 Закон Оукена. Причинно-наслідкові зв'язки і функціональні залежності, що лежать в основі закону.
  3.  Квиток 14. Межа послідовності і функції. Теореми про границі
  4.  Блок-схема загальної структури послідовності дій при державній реєстрації прав
  5.  У послідовності, що складається з 0 і 1 зрушити слово, що складається з 1 вліво.
  6.  Питання 12. Індекс Гіттінса послідовності доходів: стохастична модель з випадковими доходами. Економічна інтерпретація.
  7.  Питання 16. БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ СТАТИСТИЧНІ КРИТЕРІЇ.

Визначення. Якщо кожному натуральному числу  ставиться у відповідність за деяким законом функція  , Визначена на множині  , То кажуть, що на безлічі  задана функціональна послідовність  . безліч  називається областю визначення послідовності .

Визначення.  сходиться в точці  , Якщо числова послідовність  сходиться. Безліч всіх точок  в яких  сходиться, називається областю збіжності функціональної послідовності .

 - Область збіжності  . нехай  - Позначення граничного значення. Сукупність усіх граничних значень є функція, певна на безлічі  . ця функція  називається граничною функцією послідовності .

Зауваження. точкова збіжність  на деякій множині  не гарантує збереження властивостей членів послідовності (наприклад, властивості безперервності, інтегрованості і т.д.) Інтегральний ознака Коші. |  функціональні ряди
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати