На головну

 Друга ознака порівняння. |  Радикальна ознака Коші. |  Інтегральний ознака Коші. |  функціональні послідовності |  функціональні ряди |  рівномірна збіжність |  Теорема Абеля. Радіус і інтервал збіжності |  Геометрична інтерпретація комплексного числа |  Формула Парсеваля в комплексній формі |

Необхідна умова збіжності ряду.

  1.  While (умова виконання циклу)
  2.  Абсолютно збіжні інтеграли другого роду. Теореми про збіжність.
  3.  Абсолютно збіжні інтеграли першого роду. Теореми про збіжність.
  4.  Алгоритми виконання селекції з однією умовою порівняння: розмір селекції, використання первинного індексу, використання вторинної індексу.
  5.  Вина як умова цивільно-правової відповідальності. Форми провини.
  6.  Вина як умова відповідальності за заподіяну шкоду.
  7.  Зростання (спадання) функції в точці. Необхідна і достатня умова. Теорема Ферма.


 Якщо числовий ряд  сходиться, то межа його k-ого члена дорівнює нулю: .

При дослідженні будь-якого числового ряду на збіжність в першу чергу слід перевіряти виконання необхідної умови збіжності. Невиконання цієї умови вказує на розбіжність числового ряду, тобто, якщо  , То ряд розходиться.

З іншого боку потрібно розуміти, що ця умова не є достатнім. Тобто, виконання рівності  не говорить про збіжність числового ряду  . Наприклад, для гармонійного ряду  необхідна умова збіжності виконується  , А ряд розходиться.

 



 Властивості збіжних числових рядів. |  Ознака Даламбера.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати