загрузка...
загрузка...
На головну

 Е.-це геометричне місце точок площини, для яких сума відстаней до двох заданих точок (фокусів) є величина постійна (і дорівнює 2а). |  А-дійсна піввісь, 2а-вісь; в-уявна піввісь, 2в-вісь. |  Параболою зв. геометричне місце точок площини, для к-х відстань від заданої точки (F) до заданої прямої директриси є величина постійна. |  Пр лінія в пр-ве. параметріч ур-е прямий. канонич ур-е пр |  Умова парал-ти прямий до площини |  Поняття ф-та. Сп-б завдання ф-й, оп-ції над ними. Обр ф-ія. Елемент ф-ії, їх класифікація. |  Межа ф-та на беск-ти і в точці. Одностор пр-ли. |  Неперервність функції в точці. Точки розриву і їх класифікація. |  Теореми про безперервних функціях |  Теорема Больцано-Коші про промежут. значенні |

Операція знаходження похідної звані. дифференцированием.

  1.  B-дерева: принципи побудови, операція пошуку.
  2.  IX. Додаток ПОХІДНОЇ
  3.  А) Д -47423 А Вимоги іншими операціями
  4.  Абстракція (від лат. Abstractio - відволікання) -операція відображення окремих суттєвих в будь-якому відношенні властивостей явищ.
  5.  Алгоритм знаходження максимального потоку
  6.  Алгоритм знаходження операторів входять тільки в одне безліч ЗНО.
  7.  б) Скористаємося властивістю кореня n - го ступеня:. Тоді отримуємо:. Для знаходження похідної скористаємося формулою.

Нехай u = u (x), v = v (x) - некіт диффер-мі ф-ії, з-конст. тоді:

1) З '= 0. 2) (u ± v) '= u' ± v '3) (uv)' = u'v + uv '. 4) (c u) '= c u'. 5) 6) y = f (u), де u = . вироб-я сложн ф-ції = зробивши-ю вироб-их складових її ф-цій: y '= . Т-ца осн. пр-их: (1 / x) '= - 1 / ;

;


 48. Похідні вищих порядків:

Похідні вищих порядків:

Якщо f '(x) - похідна функції f (x), то похідна від неї по незалежній змінній x, (f' (x)) '= f' '(x), називається похідною другого порядку. Аналогічно визначені похідні 3-го, 4-го, і т. Д, n-го порядку: f '' '(x) = (f' '(x))', f (4) (x) = (f '' '(x))', f (n) (x) = (f (n -1) (x)) '
 Вироб. ф-ції. Геометр., Механ., Екон. сенс вироб-ної. Еласт-сть ф-ції, її екон додаток. |  Теорема Ферма. Т-ма Ролля. Їх геом сенс.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати