Головна

 N-мірне ВЕКТА Простягни-во. |  Скалярний вироб-е ненульових Вектра-в одно 0 тоді і тільки тоді, коли вектори ортогональні. |  Віднімемо від другого рівняння найперше, отримаємо |  Е.-це геометричне місце точок площини, для яких сума відстаней до двох заданих точок (фокусів) є величина постійна (і дорівнює 2а). |  А-дійсна піввісь, 2а-вісь; в-уявна піввісь, 2в-вісь. |  Параболою зв. геометричне місце точок площини, для к-х відстань від заданої точки (F) до заданої прямої директриси є величина постійна. |  Пр лінія в пр-ве. параметріч ур-е прямий. канонич ур-е пр |  Умова парал-ти прямий до площини |  Поняття ф-та. Сп-б завдання ф-й, оп-ції над ними. Обр ф-ія. Елемент ф-ії, їх класифікація. |  Межа ф-та на беск-ти і в точці. Одностор пр-ли. |

Теореми про безперервних функціях

  1.  I. Поняття про мови і її функціях
  2.  Абсолютно збіжні інтеграли другого роду. Теореми про збіжність.
  3.  Абсолютно збіжні інтеграли першого роду. Теореми про збіжність.
  4.  Австралійський 10-ЛІТНІ ОБЛИГАЦИИ, тижневий графік БЕЗПЕРЕРВНИХ ф'ючерси
  5.  Нескінченно малі величини (функції). Теореми про нескінченно малих величинах
  6.  Квиток 14. Межа послідовності і функції. Теореми про границі
  7.  Вигляді ставки безперервних відсотків). знаходимо

1) Перша теорема Вейерштрасса

Якщо ф-ція f (x) неперервна на відрізку [а, b], то вона обмежена на цьому відрізку.

Теорема невірна, якщо в ній відрізок замінити інтервалом (а, b) або напівінтервалів [a, b) або (a, b]

2) Друга теорема Вейерштрасса

Якщо ф-ція f (x) перериваних на відрізку [a, b], то вона досягає на цьому відрізку свого найменшого значення m і наиб. Значення М, т. Е. Сущ-ют точки , [A, b], такі, що f ( ) = M, f (

Теорема утверж-т, що знач-я безперервного. на відрізку [а, b] ф-ції укладені між її найбільшими і наимен. знач-ями, т. е. m ? f (x) ?M x Неперервність функції в точці. Точки розриву і їх класифікація. |  Теорема Больцано-Коші про промежут. значенні
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати