Головна

 Поло. метод Крамера. |  Док-ть, що СЛАР сумісна, якщо ранги рівні. |  Вектор на площині і в Простягни-ве. Лін опер-й над у-ми, їх св-ва. Базис на пл-ти і в Простягни-ве. Ортонормованій базис. |  N-мірне ВЕКТА Простягни-во. |  Скалярний вироб-е ненульових Вектра-в одно 0 тоді і тільки тоді, коли вектори ортогональні. |  Віднімемо від другого рівняння найперше, отримаємо |  Е.-це геометричне місце точок площини, для яких сума відстаней до двох заданих точок (фокусів) є величина постійна (і дорівнює 2а). |  А-дійсна піввісь, 2а-вісь; в-уявна піввісь, 2в-вісь. |  Параболою зв. геометричне місце точок площини, для к-х відстань від заданої точки (F) до заданої прямої директриси є величина постійна. |  Пр лінія в пр-ве. параметріч ур-е прямий. канонич ур-е пр |

Поняття ф-та. Сп-б завдання ф-й, оп-ції над ними. Обр ф-ія. Елемент ф-ії, їх класифікація.

  1.  A) Ділянка змінної б) вутів елемент в) вутів ділянку
  2.  BB.1.2 Елементи решітки з одиничних кутиків
  3.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  4.  I. Аналіз завдання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  7.  I. Завдання для обов'язкового виконання

Рассм мн-во Х, сост з ел-ів х, і мн-во У, сост з ел-ів у. Якщо кожн Ел-ту х з Х по визна правилом f поставлений у відповідність єдностей ел-т f (x) з У, то гов-т, що на мн-ве Х задана ф-я y = f (x) з знач- ми в мн-ве у; пишуть також: f: Х  У або х  f (x). При цьому у зв завис перем-й, х-неза перем-й (або арг-м). Мн-во Х наз обл-ма визна-я (або сущ-я) ф-ії.

Нехай на некіт мн. Х опр-на ф-я f (x), тоді знач-е цієї ф-та, відповідне некіт знач-ю арг-та  , Обозн-ся  . Наприклад, f (x) =  , То f (2) = 8, f (-2) = - 8.

Ф-я у = f (x) наз губімо душі (невозраст) на мн-ве Х, якщо для люб  , Удовлетв ум-ю  , Справ-під нер-во  Губімо душі і невозраст ф-та зв монотонними.

Якщо для люб  , Удовлетв ум-ю  , Справ-під нер-во  , То ф-я y = f (x) наз вік (спадання) на мн-ве Х. Вік і спадання ф-та зв строго монотонними.

Ф-я, все знач-я кіт = між собою, зв пост-й. Ф-я, визна на мнве Х, наз огранич на цьому мн-ве, якщо знайдеться число М> 0, таке, що  Напр, ф-я y = sinx огран на всій числовій прямій, т. К.  для будь-якого х.

На пл-ти ф-я зобр-ся у вигляді графіка-мн-ва точок (х, у), корд-и кіт пов'язані співвідношенням y = f (x), наз ур-м гр-ка.

Ф-ія зв складної, якщо її арг-т в свою чергу явл ф-їй ін пере-й, т. Е. Якщо на некіт мн-ве Х визна-на ф-я  з мн-му значень Z, а на мн-ве Z визна-на ф-я y = f (z), то  наз складної ф-їй від х, а змінна z-промежут змінної складної ф-ії. Прим-ся також і ін назви: композиція ф-й  і f, суперпозиція ф-й  і f. Напр, ф-я y = sin3x-складна ф-я, визна на всій числ прямий, т. К. Y = f (z) = sinz, z =  (X) = 3x.

Нехай ф-я y = f (x) задана на мн-ве Х =  , А У =  Мн-во її знач-й. Тоді кожн х  Х по з-ну f ставши-ся у відповідність єдності значення у  У. З ін боку, кожн у  У буде соотв-ть одне або кілька значень х  Х. В разі, коли кожн зн-ю у  У соотв-т тільки 1 зн-е х  Х, для кіт f (x) = y, на мн-ве У можна визна ф-ю х =  (У), мн-му значень кіт явл мн-во Х.

Цю ф-ю зв обр по відношенню до ф-та y = f (x). Умова парал-ти прямий до площини |  Межа ф-та на беск-ти і в точці. Одностор пр-ли.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати