Головна

 Кв матриці одного і того ж порядку і однієї і тієї ж розмірності завжди узгоджені. |  Квадратна матриця А, яка не змінюється при транспонировании, - симетрична. |  Загальний множник рядка або стовпця можна виносити за знак визначника |  Сформ-м правило нах-я обр матр на прикладі матр А. |  Поло. метод Крамера. |  Скалярний вироб-е ненульових Вектра-в одно 0 тоді і тільки тоді, коли вектори ортогональні. |  Віднімемо від другого рівняння найперше, отримаємо |  Е.-це геометричне місце точок площини, для яких сума відстаней до двох заданих точок (фокусів) є величина постійна (і дорівнює 2а). |  А-дійсна піввісь, 2а-вісь; в-уявна піввісь, 2в-вісь. |  Параболою зв. геометричне місце точок площини, для к-х відстань від заданої точки (F) до заданої прямої директриси є величина постійна. |

Вектор на площині і в Простягни-ве. Лін опер-й над у-ми, їх св-ва. Базис на пл-ти і в Простягни-ве. Ортонормованій базис.

  1.  A. Векторний добуток двох векторів
  2.  I. Відображення в площині
  3.  III. ВЕКТОРИ
  4.  VI. ЛІНІЇ НА ПЛОЩИНІ
  5.  А) або основна матриця системи буде складатися з одиничних векторів (СЛР має єдине рішення, вона сумісна і визначена);
  6.  Аналітична геометрія на площині
  7.  Аналітична геометрія на площині

Вектор спрямований відрізок. (Для двомірного простору  для тривимірного АВ = (x, y, z))

Лінійні операції над векторами: 1. множення на число ,  2. сума векторів  знаходиться за правилом трикутника (в кінці одного вектора треба побудувати інший, і тоді вектор, який з'єднує початок першого з кінцем другого, буде їх сумою) або за правилом паралелограма (сума 2-х векторів, віднесених до загального початку, є діагональ побудованого на цих векторах паралелограма, яка виходить з їх загального початку) Св-ва:

1. комутативними закон a + b = b + a

2. асоціативний закон щодо множення чисел (a + b) + c = a + (b + c)

3. асоціативний закон щодо множення чисел

4. дистрибутивний закон щодо додавання векторів  , Отн-но додавання чисел

5. сущ-ня нульового елемента

6. сущ-ня протилежного елементу

7.

8.  Базисом n-мірного простору наз-ся будь-яка сукупність n-лін. Незалежних векторів n-мірного простору. Док-ть, що СЛАР сумісна, якщо ранги рівні. |  N-мірне ВЕКТА Простягни-во.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати