загрузка...
загрузка...
На головну

 Кв матриці одного і того ж порядку і однієї і тієї ж розмірності завжди узгоджені. |  Квадратна матриця А, яка не змінюється при транспонировании, - симетрична. |  Загальний множник рядка або стовпця можна виносити за знак визначника |  Вектор на площині і в Простягни-ве. Лін опер-й над у-ми, їх св-ва. Базис на пл-ти і в Простягни-ве. Ортонормованій базис. |  N-мірне ВЕКТА Простягни-во. |  Скалярний вироб-е ненульових Вектра-в одно 0 тоді і тільки тоді, коли вектори ортогональні. |  Віднімемо від другого рівняння найперше, отримаємо |  Е.-це геометричне місце точок площини, для яких сума відстаней до двох заданих точок (фокусів) є величина постійна (і дорівнює 2а). |  А-дійсна піввісь, 2а-вісь; в-уявна піввісь, 2в-вісь. |  Параболою зв. геометричне місце точок площини, для к-х відстань від заданої точки (F) до заданої прямої директриси є величина постійна. |

Поло. метод Крамера.

  1.  Питання 7. метод Крамера.
  2.  Метод Крамера.
  3.  Правило Крамера.
  4.  Системи лінійних рівнянь. Правило Крамера.
  5.  Формули (2) називаються формулами Крамера.
  6.  Частина I. Рішення системи лінійних рівнянь за формулами Крамера. рішення типового

Т: Нехай задана СЛАР AX = B, m Ур-й з n неизв-ми, де осн матр А невирождени-я, то реш-я м. Б. знайдені за ф-лам:

xi = ?i / ?, i = 1; n

? = detA, ?i - це знач-е опр-ля, получ з матр А заміною i-того стовпця на матрицю-стовпець В.

Док-во:

Т. к. Матр невирождени, то сущ обр матр A~?, то згідно вишеізлож т-ме, можна реш-е записати у вигляді:

 a11 a21 ..... am1a12 a22 ........ am2 ................................ a1n a2n ...... amn
 b1b2 ..... bn
Х = A~? * B

 a11 b1 + a21 b2 +. .......... + An1 bna12 b1 + a22 b2 + ... ...... + an2 bna1n b1 + a2nb2 + ............ + ann bn
X = B * (1 / detA) * A? т = (1 / detA) * * * = (1 / detA) *

       
 
   
 


і це = = (1 / ?) *
 Сформ-м правило нах-я обр матр на прикладі матр А. |  Док-ть, що СЛАР сумісна, якщо ранги рівні.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати