Головна

Застосування похідної до дослідження функції на сталість, монотонність. | Необхідні і достатні умови монотонності функції у широкому розумінні. | Необхідні і достатні умови монотонності функції у вузькому розумінні. | Достатня умова випуклості графіка функції. | А) Заміна змінної в інтегр. | В) Інтегрування частинами | Інтеграл Рімана. Необхідна умова. Необхідна і достатня умова інтегрованості. Класи інтегрованих функцій. Теорема Ньютона-Лейбніца. | Класи інтегровних функцій. | Основні застосування інтеграла Рімана (знаходження площ, об'ємів, довжин дуг; площ поверхонь обертання; фізичні застосування). | Обчислення площі в полярних координатах. |

Обчислення об'єму тіла

  1. Визначення об'єму суміші за дифузійною теорією змішування
  2. Визначення об'єму суміші за формулою Сієнітцера
  3. Визначення об'єму суміші за формулою Фоулера і Броуна
  4. Визначення річного об'єму ремонтних робіт
  5. Визначники. Їх обчислення.
  6. Клас обчислення оптимальних відсотків
  7. Мета роботи: ознайомитися та навчитися проводити обчислення простих математичних операцій за допомогою пакета МathLab.

Нехай функція невід'ємна і неперервна на відрізку [ ] а Q-тіло, одержане внаслідок обертання криволінійної трапеції P породженої графіком функції

Покажемо що для об'єму V цього тіла справедлива формула

Позначемо через і ,що утворилися внаслідок обертання навколо осі x фігур і З включення випливає включення а відповідно і нерівність

Об'єми і рівні сумам об'ємів які складаються із циліндрів, що утворилися обертанням прямокутників і і

З цієї рівності видно, що і є нижньою і вверхньою сумами Дарбу функції тому
Обчислення довжини кривої. | Функція багатьох змінних. Границя, неперервність. Властивості неперервних функцій.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати