На головну

 Однорідне ДУ 1-го порядку і його рішення. |  ДУ Бернуллі і його рішення. |  Алгоритм побудови загального ЛОДР 2-го порядку з постійними коефіцієнтами. |  Метод варіації похідних постійних 2-го порядку з постійними коефіцієнтами. |  Загальне рішення системи дистанційного керування. |  Обчислення подвійного інтеграла. |  Поняття потрійного інтеграла і його властивості. |  Криволінійні інтеграли 1-го роду. |  Властивості криволінійних інтегралів 1-го роду |  Криволінійний інтеграл другого роду. Його властивості. |

Ротор векторного поля

  1.  Асинхронного двигуна з фазним ротором
  2.  Асинхронний двигун з фазним ротором.
  3.  Асинхронний двигун з фазним ротором.
  4.  Асинхронний електродвигун з короткозамкненим ротором
  5.  Асинхронний електродвигун з короткозамкненим ротором
  6.  База і ранг системи векторів. Базис і розмірність векторного підпростору, породженого системою векторів
  7.  БАЗИС І розмірність векторного пространства

Нехай в деякій околиці точки M (x, y, z) Визначено векторне поле A.
 Подумки проведемо через точку M площину, перпендикулярну довільно обраного одиничного вектору n, І опишемо в цій площині навколо точки M замкнутий контур ?L .
 Потім складемо відношення циркуляції поля A по контуру ?L до площі ?S області, обмеженою цим контуром, і перейдемо до межі ?S > 0, стягуючи контур ?L в точку.
 Отриманий межа називається проекцією ротора векторного поля A на напрям n і позначається символічним вираженням

Правило узгодження напрямку обходу контуру ?L з напрямком нормалі n показано на малюнку 1.


Мал. 1. Якщо ручку свердлика обертати у напрямку обходу контуру, то напрямок закручування гвинта вказує напрямок нормалі. Властивості криволінійного інтеграла 2-го роду. |  Визначення 3.7.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати