На головну

 Побудова розподілу згрупованих частот |  Поняття процентилей. Визначення процентилей. |  Вимоги до побудови графіків. Помилки в побудові графіків і діаграм |  Полігон розподілу. |  Заходи центральної тенденції. Мода. |  Медіана і її обчислення. |  Середнє арифметичне і його властивості |  Середнє геометричне і способи застосування. |  Формула середнього геометричного |  Середнє, медіана і мода об'єднаних груп. |

дисперсія

  1.  V2: 10. Дисперсія (А)
  2.  А) Дисперсія.
  3.  Біномінальної закон розподілу. Математичне сподівання і дисперсія випадкової величини, розподіленої по біномінальної закону.
  4.  Питання 80. Поняття випадкової величини. Імовірність події. Математичне сподівання і дисперсія випадкової велечіни.
  5.  вибіркова дисперсія
  6.  вибіркова дисперсія
  7.  Вибіркова дисперсія.
дисперсія. Кожна з попередніх заходів зростає з ростом рассеяніяі зменшується однородностей. Дисперсію, на відміну від попередніх заходів, іспользуютпрі обчисленні кожного з отриманих вимірів. Обчислюються значення відхилень і щоб при підсумовуванні не втратити величини цих відхилень, різниця зводиться в квадрат, оскільки миоценіваем відхилення кожного вимірювання, ділимо на кількість вимірювань. Позначається дисперсія як . Для обчислення дисперсії не потрібно обчислювати середнє. Дисперсія при згрупованих даних обчислюється за такою ж формулою, але i змінюється від 1 до k, де k - Кількість різних значень . Стандартне відхилення: Для унімодальних симетричних розподілів майже 70% значень лежить в інтервалі

 Заходи мінливості. Розмах. |  Асиметрія.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати