Головна

 Функціональні ряди. Рівномірна збіжність на множині. Диференційовність і інтегрованість функціональних рядів. |  Единственность представлення функції статечним рядом. |  Властивості збіжних послідовностей |  Визначення границі функції в точці. Властивості границі функції. |  Властивості меж функції |  ПОДВІЙНИЙ МЕЖА |  Повторний МЕЖА |  визначення |  Локальні властивості неперервних функцій |  Теорема Коші про проміжне значення неперервної функції. |

Приватні похідні і дифференцируемость функції багатьох змінних.

  1.  I. дисфункції бюрократії як організації
  2.  I. Знайти межі функції.
  3.  II Етап. Графічне зображення ряду і емпіричної функції розподілу.
  4.  II. Обчислення похідних ФУНКЦІЇ одного аргументу
  5.  II. Дисфункції бюрократії як соціальної групи
  6.  II. Межа і неперервність функції
  7.  II. Функції герундія в реченні

В математичному аналізі, приватна похідна - Одне з узагальнень поняття похідної на випадок функції декількох змінних.

У явному вигляді приватна похідна функції  визначається наступним чином:

Графік функції z = x? + xy + y?. Приватна похідна в точці (1, 1, 3) при постійному y відповідає куту нахилу дотичній прямій, паралельній площині xz.

Перетину графіка, зображеного вище, площиною y = 1

Слід звернути увагу, що позначення  слід розуміти як цілісний символ, на відміну від звичайної похідної функції однієї змінної  , Яку можна уявити, як відношення диференціалів функції і аргументу. Однак, і приватну похідну можна представити як відношення диференціалів, але в цьому випадку необхідно обов'язково вказувати, за якою змінною здійснюється приріст функції:  , де  - Приватний диференціал функції f по змінній x. Часто нерозуміння факту цілісності символу  є причиною помилок і непорозумінь, як, наприклад, скорочення  в вираженні  . (Докладніше див. Фихтенгольц, «Курс диференціального й інтегрального числення»).

Геометрично, приватна похідна є похідною в напрямі однієї з координатних осей. Приватна похідна функції  в точці  по координаті  дорівнює похідною  у напрямку  , Де одиниця стоїть на  -ом місці. Перша і друга теореми Вейєрштрасса. |  Диференційовність функції багатьох змінних
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати