На головну

 Розділ 2 Обчислення за простими відсоткам |  Розділ 3 Обчислення по складним відсоткам |  Розділ 4 Фінансова еквівалентність зобов'язань |  Розділ 5 Оцінка ефективності фінансових операцій |  Завдання для самостійної роботи студента |  Розділ 6 Фінансові ренти |  Завдання для самостійної роботи студента |  Розділ 7 Кредитні розрахунки |  Завдання для самостійної роботи студента |  Розділ 8 Інвестиційний аналіз на ринку цінних паперів |

Загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни

  1.  I. Загальні положення
  2.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  3.  I. Загальні рекомендації
  4.  I. Загальні вимоги охорони праці
  5.  I. Мета та завдання дисципліни
  6.  I. Цілі і завдання дисципліни
  7.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Б.2. В 2. Основою фінансових обчислень

ПРАКТИКУМ

Напрям підготовки (спеціальність)

080200 Менеджмент_

Профіль підготовки (спеціалізація, магістерська програма)

Фінансовий менеджмент

(Найменування профілю напряму підготовки, спеціалізації, магістерської програми)

Уфа - 2011

Затверджено методичною комісією економічного факультету 29.08.2011 (протокол № 1)

Укладач: к.е.н., Ю. А. Запольських

Рецензент: к.е.н., доцент А. Д. Насирова

Відповідальний за випуск: зав. кафедрою фінансів Фазрахманов І. І.

ЗМІСТ

1 Загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни ........... ..4

2 Методичні вказівки з вивчення вмісту тем і розділів

дисциплины................................................................................4

Розділ 1 Логіка фінансових обчислень ............................................. ... 4

Розділ 2 Обчислення за простими відсоткам ...................................... 8

Розділ 3 Обчислення по складним відсоткам ..................................... 15

Розділ 4 Фінансова еквівалентність зобов'язань ............................. 17

Раздел5 Оцінка ефективності фінансових операцій ......................... 20

Розділ 6 Фінансові ренти .............................................. ............. 21

Розділ 7 Кредитні розрахунки .............................................. ............ 24

Розділ 8 Інвестиційний аналіз на ринку цінних паперів ..................... 29

Розділ 9 Економічні розрахунки при проведенні

валютних операцій ................................................ ..................... 33

3 Методичні вказівки до виконання

розрахунково-графічної роботи .............................................. ........... 36

Глоссарий..................................................................................46

Бібліографічний список ................................................ ......... 50

Загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни

Практікумподготовлен відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю 80200 -Менеджмент.

Навчальний курс «Основи фінансових обчислень» є загально дисципліною і має основоположне значення для професійного становлення фахівця ринкової економіки. Тому оволодіння даними курсом утворює методичну основу для вивчення галузевих і спеціальних економічних дисциплін.

Мета курсу - отримання базових знань і формування основних навичок з методів фінансових обчислень для вирішення прикладних фінансово-економічних завдань; розвиток теоретико-практичної бази та формування рівня математичної підготовки, необхідних для розуміння основних ідей застосування фінансових обчислень в економіці і фінансах.

У практикумі розкривається зміст навчальної дисципліни, наводяться питання семінару, питання для самоперевірки, завдання, завдання для самостійної роботи студента, методичні вказівки і завдання для виконання розрахунково-графічної роботи, бібліографічний список.

  параметри перетину |  Розділ 1 Логіка фінансових обчислень
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати