На головну

 Лінійні операції над векторами |  Приклади розв'язання типових задач |  Скалярний добуток двох векторів |  Приклади розв'язання типових задач |  A. Векторний добуток двох векторів |  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ |  Пряма лінія на площині |  Кут між двома прямими |  Приклади розв'язання типових задач |  Криві другого порядку на площині |

Змішане твір трьох векторів

  1.  A. Векторний добуток двох векторів
  2.  А) або основна матриця системи буде складатися з одиничних векторів (СЛР має єдине рішення, вона сумісна і визначена);
  3.  Б) Скалярний добуток векторів.
  4.  База і ранг системи векторів. Базис і розмірність векторного підпростору, породженого системою векторів
  5.  Базис і розмірність простору вільних векторів
  6.  Буферні розчини. Твір розчинності.
  7.  Векторний витвір
 властивості
 визначення
 застосування


=
 Обсяг параллелепіпедаV =
 Змішаним твором трьох векторів називається твір виду ( =

,  , то
 Обсяг пірамідиV =
 Умова компланарності трьох векторів:  = 0
=  == = = =  
 Приклади розв'язання типових задач |  Приклади розв'язання типових задач
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати