Головна

 Лінійні операції над векторами |  Приклади розв'язання типових задач |  Скалярний добуток двох векторів |  Змішане твір трьох векторів |  Приклади розв'язання типових задач |  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ |  Пряма лінія на площині |  Кут між двома прямими |  Приклади розв'язання типових задач |  Криві другого порядку на площині |

A. Векторний добуток двох векторів

  1.  А) або основна матриця системи буде складатися з одиничних векторів (СЛР має єдине рішення, вона сумісна і визначена);
  2.  Б) Скалярний добуток векторів.
  3.  База і ранг системи векторів. Базис і розмірність векторного підпростору, породженого системою векторів
  4.  Базис і розмірність простору вільних векторів
  5.  Буферні розчини. Твір розчинності.
  6.  векторне поле
 властивості
 визначення
 застосування


 Площа треугольнікаS =
 Векторним твором двох векторів називається вектор  , Довжина якого чисельно дорівнює площі паралелограма, побудованого на векторах и  і спрямований так, що кратчай-ший поворот від к  бачиться проти годинникової стрілки
=

 обчислення
 Умова коллінеарності
 момент сили  , В якій точці А відносно точки О:  
 ) == k ( )  
 Приклади розв'язання типових задач |  Приклади розв'язання типових задач
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати