Головна

 Рішення систем диференціальних рівнянь |  Наведіть класифікацію диференціальних рівнянь |  Запишіть формули Рунге Кутта 1 і 2-го порядків | |  Метод Ейлера для розв'язання задачі Коші |  Принцип Рунге для оцінки кроку при вирішенні задачі Коші |  Поняття інтерполяції даних, критерій інтерполяції |  Фільтрація і згладжування даних |  регресійне рівняння |  Метод найменших квадратів |

Показники ефективності апроксимації

  1.  II. Техніко-Експлуатаційні показники
  2.  III. Показники оборотності і рентабельності.
  3.  III.2.1 Структура економіки і показателі діяльності за видами економічної діяльності
  4.  А що Ви можете сказати про ефективність щеплень від дифтерії?
  5.  А. Нове усвідомлення значення ефективності
  6.  Абсолютні і відносні показники тенденції
  7.  абсолютні показники

Існують якісні та кількісні показники апроксимації. Якісна оцінка - візуальна, суб'єктивна. Кількісна - вводяться показники точності. Нехай f (x) - істинне значення функції, що не містить шумів. fi= F (xi),  - Вимірювальні шуми або похибки. Як виміряної експериментальної інформації .  - Функція апроксимації, яка усуває шуми  і повторює ф-ію f (x)

Використовуються такі показники апроксимації:

;  - Середня квадратична похибка апроксимації. Де n - кількість вимірювань. Якщо в лабораторних умовах відомо значення fi, то ;

Найчастіше використовують не абсолютні значення похибок, а їх наведені значення ;

Зауваження: 1) якщо невідомі значення fmax і fmin, То замість них вибирають ymax-ymin.

2) іноді модуль різниці в формулах заміняють на величину модуль середнього значення | fср|
 суть МНК |  Рішення задач апроксимації в пакеті MathCad
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати