На головну

 Постановці на військовий облік, громадян, які підлягають призову 3 сторінка |  Постановці на військовий облік, громадян, які підлягають призову 4 сторінка |  Постановці на військовий облік, громадян, які підлягають призову 5 сторінка |  ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 1 сторінка |  ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 2 сторінка |  ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 3 сторінка |  ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 4 сторінка |  ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 5 сторінка |  СПІВВІДНОШЕННЯ ЗРОСТАННЯ І МАСИ ТІЛА У нормі І ПРИ ПОРУШЕННЯХ ХАРЧУВАННЯ |  Показники СТУПЕНІВ ДИХАЛЬНОЇ (легеневої) недостатності |

Постановці на військовий облік, громадян, які підлягають призову 1 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

на військову службу (військові збори), громадян, що надходять на військову службу за контрактом, громадян, що надходять в училища, військово-навчальні заклади, військовослужбовців, громадян, які перебувають в запасі Збройних Сил Російської Федерації

1. У розкладі хвороб передбачаються вимоги до стану здоров'я наступних категорій громадян:

I графа - громадяни при початкової постановки на військовий облік, призові на військову службу;

II графа - військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом;

III графа - військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, офіцери запасу, які не проходили військову службу, при призові їх на військову службу і військові збори;

IV графа - громадяни, які призначаються для проходження військової служби на підводних човнах і проходять військову службу на підводних човнах.

2. Порядок застосування граф Розкладу хвороб, за якими проводиться огляд громадян, призваних на військові збори, громадян, що надходять на військову службу за контрактом у Збройні Сили Російської Федерації, громадян, що надходять у військово-навчальні заклади, громадян, які перебувають в запасі Збройних Сил Російської Федерації, встановлюється Міністерством оборони Російської Федерації.

3. У розкладі хвороб передбачаються наступні категорії придатності до військової служби:

А - придатний до військової служби;

Б - придатний до військової служби з незначними обмеженнями;

В - обмежено придатний до військової служби;

Г - тимчасово не придатний до військової служби;

Д - не придатний до військової служби.

4. У разі якщо захворювання органу або системи органів призводить до порушення функції іншого органу або системи органів, експертний висновок про придатність до військової служби приймається за відповідними статтями Розкладу хвороб.

При медичному обстеженні громадян, крім методів дослідження, наведених в розкладі хвороб, допускається використання більш інформативних методів.

Таблиця додаткових вимог до стану здоров'я громадян застосовується тільки по відношенню до громадян, визнаних придатними до військової служби або придатними до військової служби з незначними обмеженнями.

5. У розкладі хвороб і таблиці додаткових вимог до стану здоров'я громадян застосовуються такі скорочення:

ІНД - придатність до військової служби, служби в виді Збройних Сил Російської Федерації, роді військ, придатність за окремими військово-обліковими спеціальностями, до вступу в училища і військово-навчальних закладів Міністерства оборони Російської Федерації визначається індивідуально;

НГ - не придатний до служби в виді Збройних Сил Російської Федерації, роді військ, по окремим військово-обліковими спеціальностями, не придатний до вступу в училища і військово-навчальних закладів;

ВДВ - повітряно-десантні війська;

МП - морська піхота;

ПС - плавсклад Військово-Морського Флоту, Прикордонної служби Російської Федерації;

СС - спецспоруди;

РВ - радіоактивні речовини;

ДІВ - джерело іонізуючого випромінювання;

КРТ - компоненти ракетного палива, інші високотоксичні речовини, токсичні хімікати, які стосуються хімічної зброї;

ЕМП - електромагнітне поле в діапазоні частот від 30 кГц до 300 ГГц, оптичні квантові генератори;

ТДТ - таблиця додаткових вимог до стану здоров'я громадян.


РОЗКЛАД ХВОРОБ

Інфекційні та паразитарні хвороби

 Статьяраспісаніяболезней  Найменування хвороб, ступінь порушення функції  Придатність до військової служби
 I графа  II графа  III графа  IV графа
 1.  Кишкові інфекції, бактеріальні зоонози, інші бактеріальні хвороби, вірусні хвороби, що супроводжуються висипаннями, вірусні та інші хвороби, що передаються членистоногими (крім інфекцій центральної нервової системи), інші хвороби, що викликаються вірусами і хламідіями, рикетсіози, інші інфекційні та паразитарні хвороби:        
   а) не піддаються або важко піддаються лікуванню; В В  В, Б - ІНД  НГ
   б) тимчасові функціональні розлади після гострих або загострення хронічних хвороб Г Г Г Г

Пункт "а" передбачає хронічні рецидивні форми захворювань.

Оглянутих за графою I Розкладу хвороб, які перенесли гостру форму бруцельозу або токсоплазмозу менше 12 місяців тому, за пунктом "б" визнаються тимчасово непридатними до військової служби для оцінки стійкості ремісії.

Відносно військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, які перенесли бруцельоз або токсоплазмоз гострої форми, приймається постанова про необхідність надання відпустки через хворобу терміном до 60 діб.

При рецидиві бруцельозу або токсоплазмозу постанова приймається за пунктом "а".

Наявність позитивних серологічних або алергологічних реакцій без клінічних проявів бруцельозу, токсоплазмозу або інших захворювань не може служити підставою для винесення висновку про тимчасову непридатність до військової служби або обмеженою придатності до військової служби.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, які страждають на хронічну дизентерію, а також бактеріоносії черевного тифу, паратифів та сальмонельозу підлягають стаціонарному лікуванню. У разі стійкого бактеріоносійства протягом більше 3 місяців вони за пунктом "а" визнаються обмежено придатними до військової служби, а оглянутих за графою I Розкладу хвороб за пунктом "б" визнаються тимчасово непридатними до військової служби на 6 місяців для лікування. Надалі при зберігається бактеріоносійстві, підтвердженому лабораторним дослідженням, вони оглядаються за пунктом "а".

Придатність до військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, з хронічним виділенням збудників тифо-паратіфозних захворювань, дизентерії та сальмонельозу визначається індивідуально за пунктом "а".

При гострих захворюваннях придатність до військової служби військовослужбовців визначається після закінчення лікування в залежності від стану функцій органів і систем.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, які перехворіли на вірусний гепатит, визнаються непридатними до роботи з КРТ і службі в спецспоруд, а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, - тимчасово не придатними до роботи з КРТ і в спецспоруд, з повторним оглядом через 6 місяців.

Військовослужбовці, що проходять службу в ВДВ, які перенесли вірусний гепатит, черевний тиф, паратифи неускладненій легкої або середньою форми, визнаються тимчасово непридатними до здійснення парашутних стрибків з повторним оглядом через 6 місяців. Після закінчення цього строку зазначені особи допускаються до парашутних стрибків при відсутності порушень функції печінки і шлунково-кишкового тракту.


Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом в ВДВ і перенесли вірусний гепатит важкої форми, черевний тиф, паратифи тяжкої форми або гепатит із затяжним перебігом (більше 3 місяців), визнаються непридатними до служби в ВДВ. Придатність до служби в аеромобільних військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, визначається індивідуально.

Військовослужбовці, які проходять військову службу на підводних човнах і перенесли вірусний гепатит В або С будь-якої форми тяжкості або вірусний гепатит А важкої форми, черевний тиф, паратифи, визнаються непридатними до служби на підводних човнах, а перенесли гепатит А легкої або середньою форми звільняються від походів на 6 місяців, після чого придатність їх до служби на підводних човнах визначається індивідуально в залежності від стану функцій печінки та шлунково-кишкового тракту.

Водолази, які перенесли вірусний гепатит А (неускладнену легку або среднетяжелую форму), черевний тиф або паратифи, визнаються непридатними до водолазних робіт з повторним оглядом через 3-6 місяців. У разі відсутності при повторному огляді функціональних порушень печінки та шлунково-кишкового тракту вони визнаються придатними до водолазних робіт на глибинах до 60 метрів. При цьому водолази-глибоководники можуть бути визнані придатними до водолазних робіт із зануренням на глибини понад 60 метрів не раніше ніж через рік після закінчення лікування.

Водолази з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом, які перенесли вірусний гепатит будь-якої форми тяжкості, черевний тиф і паратифи тяжкої форми, визнаються непридатними до водолазних робіт.

Водолази з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, які перенесли вірусний гепатит В, С або вірусний гепатит А важкої форми, черевний тиф і паратифи тяжкої форми, визнаються непридатними до водолазних робіт з повторним оглядом через 12 місяців. Після повторного огляду при нормальній функції печінки і шлунково-кишкового тракту вони можуть бути визнані придатними до водолазних робіт на глибинах до 60 метрів.

Оглянутих за графою I Розкладу хвороб, які перенесли вірусний гепатит В або С будь-якої форми тяжкості, черевний тиф і паратифи, визнаються непридатними до навчання водолазної спеціальності.


Виявлення поверхневого антигену вірусного гепатиту В і антитіл до вірусу гепатиту С є підставою для обстеження з метою виключення приховано протікає хронічного гепатиту.

Громадяни, в тому числі військовослужбовці та випускники училищ, що надходять у військово-навчальні заклади, які перехворіли на вірусний гепатит, черевний тиф, паратифи, при відсутності у них порушень функцій печінки та шлунково-кишкового тракту визнаються придатними до вступу у військово-навчальні заклади, але не раніше ніж через 6 місяців після закінчення стаціонарного лікування.

До пункту "б" належать тимчасові функціональні розлади після перенесених гострих захворювань, коли по завершенні стаціонарного лікування у хворого зберігаються астенізація, порушення харчування. Висновок про необхідність надання відпустки через хворобу може бути винесено тільки у випадках важкого або ускладненого перебігу захворювання (кишкова перфорація, кишкова кровотеча, міокардит, пневмонія з парапневмонічним плевритом і ін.) При збереженні астенізація після госпітального лікування, коли для оцінки стійкості залишкових змін і повного відновлення здатності оглянутого виконувати обов'язки військової служби потрібно термін не менше місяця.

Відносно військовослужбовців, які перенесли захворювання легкої або середньою неускладненій форми, висновок про необхідність надання відпустки за станом здоров'я не виноситься. Відновлювальне лікування цієї категорії перехворіли завершується в реабілітаційних відділеннях військових госпіталів (спеціальних центрах видужуючих) або в медичних пунктах військових частин, де може бути організований необхідний комплекс реабілітаційних заходів. У виняткових випадках допускається проведення реабілітації в інфекційних або терапевтичних відділеннях військово-медичних установ. В окремих випадках військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, які перенесли захворювання важкої або среднетяжелой форми, можуть бути переведені для реабілітації у військові санаторії по безкоштовній путівці на термін не менше 20 днів. Курсанти та слухачі військово-навчальних закладів в цих випадках до реабілітаційних відділень і центри реабілітації не перекладаються, а виписуються в військову частину.

Громадяни, які перенесли гострий вірусний гепатит, черевний тиф і паратифи, при призові на військову службу або надходження на військову службу за контрактом визнаються тимчасово непридатними до військової служби на 6 місяців після закінчення стаціонарного лікування.

 Стаття розкладу хвороб  Найменування хвороб, ступінь порушення функції  Придатність до військової служби
 I графа  II графа  III графа  IV графа
 2.  Туберкульоз органів дихання:        
   а) активний з виділенням мікобактерій і (або) наявністю розпаду легеневої тканини; Д Д Д  НГ
   б) активний без виділення мікобактерій та наявності розпаду легеневої тканини; В В  В  НГ
   в) клінічно вилікуваний-ний; В В  В, Б - ІНД  НГ
   г) малі залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу;  Б - 3 Б  А ВДВ, ПС, МП, СС-Індія  НГ
   д) тимчасові функціональні розлади після лікування - - Г Г

До пункту "а" належать:

всі форми активного туберкульозу органів дихання з наявністю бактеріовиділення і (або) розпаду;

форми активного туберкульозу органів дихання з вираженими симптомами інтоксикації;

великі залишкові зміни легенів і плеври із зміщенням середостіння, що супроводжуються дихальною (легеневої) недостатністю III ступеня;


наслідки хірургічного лікування, що супроводжуються дихальною (легеневої) недостатністю III ступеня;

фістулезние (Свищева) ураження бронхів.

До пункту "б" належать:

всі форми активного туберкульозу органів дихання без виділення мікобактерій туберкульозу і розпаду;

трансформовані в процесі лікування тонкостінні кистоподобную порожнини (загоєння каверни з відкритого типу);

великі залишкові зміни легенів і плеври, що супроводжуються дихальною (легеневої) недостатністю II ступеня;

наслідки хірургічного лікування, що супроводжуються дихальною (легеневої) недостатністю II ступеня.

При неефективності лікування або відмову від нього військовослужбовці оглядаються за пунктом "а" або "б".

До пункту "в" належать:

туберкульоз органів дихання після успішно проведеного стаціонарного етапу лікування при досягненні клініко-рентгенологічного благополуччя: припинення бактеріовиділення, закриття порожнин розпаду, зникнення симптомів інтоксикації, розсмоктування інфільтрації в легенях і резорбції рідини в порожнинах;

клінічно вилікуваних туберкульоз органів дихання після закінчення основного курсу лікування;

великі залишкові зміни легенів і плеври, що супроводжуються дихальною (легеневої) недостатністю I ступеня або без неї;

наслідки хірургічного лікування, що супроводжуються дихальною (легеневої) недостатністю I ступеня або без неї.

Великими залишковими змінами вважаються: множинні (більше 5), дрібні (до 1 см), поодинокі (до 5) і великі (понад 1 см) ком-тами первинного туберкульозного комплексу або чітко окреслені вогнища; поширений фіброз (більше 1 сегмента); циротичні зміни будь-якої протяжності; масивні (завтовшки понад 1 см) плевральні нашарування, об'єктивізовані оглядовими рентгенограмами і (або) рентгентомограммамі.

Наявність ексудативного плевриту та інших серозитов туберкульозної етіології (перикардит, полісерозит і ін.) Повинно бути підтверджено методами цитологічного, імунологічного, мікробіологічного дослідження, а в показаних випадках і пункційної біопсією. Обов'язково бронхологіческое дослідження. Туберкульозна етіологія сухих плевритів повинна бути доведена методами туберкулін - і иммунодиагностики, пробним лікуванням та динамікою лабораторних досліджень.

З цього ж пунктом оглядаються громадяни при початкової постановки на військовий облік, призові на військову службу за наявності або відсутності залишкових змін легень і плеври в найближчі 3 роки після завершення основного курсу лікування. Основний курс лікування включає в себе госпітальний, санаторний і амбулаторний етапи загальною тривалістю не менше 9 - 12 місяців. Оглянутих за графою II і III Розкладу хвороб направляються на військово-лікарську комісію по завершенні госпітального лікування.

До пункту "г" належать малі залишкові зміни після перенесеного (в тому числі спонтанно вилікуваного) туберкульозу органів дихання по завершенні спостереження в групі клінічно вилікуваного туберкульозу і після зняття з диспансерного обліку.

Огляд проводиться не раніше ніж через 3 роки після закінчення основного курсу лікування.

До пункту "д" належать випадки, коли військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, для відновлення функції органів дихання по завершенні госпітального лікування необхідний термін не менше 1-2 місяців. При цьому приймається постанова про необхідність надання відпустки через хворобу для продовження лікування в амбулаторних умовах під наглядом фтизіатра з подальшим оглядом військово-лікарською комісією.

Наявність поодиноких дрібних петрификатов в легких або внутрішньогрудних лімфатичних вузлах не є підставою для застосування цієї статті, не перешкоджає проходженню військової служби, вступу у військово-навчальні заклади і училища.

Професійна реабілітація офіцерів, вилікуваних від туберкульозу органів дихання, проводиться після обстеження і огляду в туберкульозних відділеннях окружних (видів Збройних Сил, родів військ) госпіталів, госпіталів флоту, Центральному військовому клінічному туберкульозному госпіталі не раніше 3 років після завершення основного курсу лікування.

Напрямок в нетуберкульозні санаторії військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, які мають зміни, зазначені в пункті "г" цієї статті, проводиться на загальних підставах за медичними показаннями.


 Стаття розкладу хвороб  Найменування хвороб, ступінь порушення функції  Придатність до військової служби
 I графа  II графа  III графа  IV графа
 3.  Туберкульоз інших орга-нів і систем:        
   а) активний прогресуючий; Д Д Д  НГ
   б) активний у період основного курсу лікування; В В В  НГ
   в) клінічно вилікуваний-ний; В В  В, Б - ІНД  НГ
   г) залишкові зміни; В В  А ВДВ, ПС, МП, СС-Індія  НГ
   д) тимчасові функціональні розлади після лікування - - Г Г

До пункту "а" належать:

генералізований туберкульоз із поєднаним ураженням різних органів і систем, незалежно від характеру перебігу, давності і результату;

прогресуючий туберкульоз хребта, трубчастих кісток та суглобів, що супроводжується натічними абсцесами або свищами;

туберкульоз очей з прогресуючим зниженням зорових функцій;

поширені і спотворюють форми туберкульозу шкіри;

туберкульоз сечостатевих органів з розпадом і (або) бактеріовиділенням;

прогресуючий туберкульоз перикарда, очеревини і внутрішньочеревних лімфовузлів, шлунка, кишечника, печінки, селезінки, ЛОР-органів або іншої локалізації;

метатуберкулезний нефросклероз, залишкові зміни і наслідки перенесеного туберкульозу органів сечовидільної системи, відсутність однієї нирки після її видалення при порушенні функції залишилася нирки, наслідки іншого хірургічного лікування нирок і сечовивідних шляхів при наявності хронічної ниркової недостатності або значного порушення видільної функції;

рубцеві зміни сечового міхура зі значним порушенням сечовипускання;

відсутність обох яєчок, віддалених з приводу туберкульозу.

До пункту "б" належать:

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів і інший внегрудной локалізації до затихання процесу;

активний туберкульоз периферичних лімфовузлів без розпаду, свищів і бактеріовиділення;

залишкові явища або наслідки перенесеного туберкульозу органів сечовидільної системи, наслідки хірургічного лікування туберкульозу нирок і сечовивідних шляхів, що супроводжуються помірним порушенням видільної функції нирок і сечовипускання;

наслідки хірургічного лікування туберкульозу інших органів з помірним порушенням їх функції.

До пункту "в" також відноситься туберкульоз внегрудной локалізації після успішно проведеного стаціонарного етапу лікування при досягненні клініко-рентгенологічного благополуччя.

В окремих випадках військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом і не досягли граничного віку перебування на військовій службі, при хорошому ефекті від лікування позалегеневих форм туберкульозу з поєднаним ураженням різних органів і систем і відсутності порушення їх функцій можуть визнаватися придатними до військової служби з незначними обмеженнями по пункту "в".

До пункту "г" належать залишкові зміни перенесеного туберкульозу внегрудной локалізації при відсутності ознак активності після завершення лікування протягом 3 років і зняття оглянутого з диспансерного обліку.

Напрямок в нетуберкульозні санаторії військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, які мають зміни, зазначені в пункті "г" цієї статті, проводиться на загальних підставах за медичними показаннями.

До пункту "д" належать випадки, коли військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, для відновлення функції органів і систем по завершенні госпітального лікування необхідний термін не менше 1-2 місяців. При цьому приймається постанова про необхідність надання відпустки через хворобу для продовження лікування в амбулаторних умовах під наглядом фтизіатра з подальшим оглядом військово-лікарською комісією.

Професійна реабілітація офіцерів, вилікуваних від туберкульозу внегрудних локалізацій, проводиться після стаціонарного обстеження і огляду в Центральному військовому клінічному туберкульозному госпіталі, але не раніше ніж через 3 роки після завершення основного курсу лікування.

 Стаття розкладу хвороб  Найменування хвороб, ступінь порушення функції  Придатність до військової служби
 I графа  II графа  III графа  IV графа
 4.  лепра Д Д Д  НГ

Громадяни при початкової постановки на військовий облік і призов на військову службу, військовослужбовці з сім'ї, в якій відповідним органом охорони здоров'я зареєстрований хворий лепри, визнаються непридатними до військової служби.

Громадяни, які мають в анамнезі несімейна контакт з хворим на лепру, направляються на обстеження і при відсутності зараження визнаються придатними до військової служби.

 Стаття розкладу хвороб  Найменування хвороб, ступінь порушення функції  Придатність до військової служби
 I графа  II графа  III графа  IV графа
 5.  Хвороба, що викликається вірусом імунодефіциту людини:        
   а) хворі на ВІЛ-інфекцію; Д Д Д  НГ
   б) ВІЛ - інфіковані Д Д  В, Б - ІНД  НГ
 6.  Сифіліс та інші інфекції, що передаються переважно статевим шляхом: а) пізній, вроджений сифіліс; б) первинний, вторинний і прихований сифіліс при сповільненій негатіваціі класичних серологічних реакцій; в) первинний, вторинний, прихований сифіліс, гонококова та інші інфекції, що передаються переважно статевим шляхом (м'який шанкр, пахова лімфогранульома, пахова гранульома, негонококові уретрити)  Д О Р  Д Б А  Д А ВДВ, ПС, МП, СС-Індія А  НГ НГ придатні

Громадяни при початкової постановки на військовий облік, призові на військову службу або надходження на військову службу за контрактом, а також військовослужбовці у випадках виявлення у них інфекцій, що передаються переважно статевим шляхом, підлягають лікуванню. Після успішного лікування вони визнаються придатними до військової служби.

При хронічних або ускладнених формах венеричних уретритів громадяни при призові на військову службу або надходження на військову службу за контрактом визнаються тимчасово непридатними до військової служби на 6 місяців, якщо для завершення лікування потрібно термін більше 3 місяців, а при первинному, вторинному або прихованому сифілісі визнаються тимчасово не придатними до військової служби на 12 місяців.

Критерієм вилікування гонореї і сифілісу вважається дозвіл клінічних ознак венеричного захворювання та наявність трикратного негативного результату при лабораторному контролі. Якщо через 12 місяців після повноцінного лікування сифілісу негативация класичних серологічних реакцій не настала, огляд проводиться за пунктом "б".

При ураженні сифілісом внутрішніх органів, кісток, нервової системи в залежності від ступеня порушення їх функцій огляд проводиться за відповідними статтями Розкладу хвороб.


 Стаття розкладу хвороб  Найменування хвороб, ступінь порушення функції  Придатність до військової служби
 I графа  II графа  III графа  IV графа
 7.  Мікози: а) актиномікоз, кандидоз внутрішніх органів, кокцідіоідоз, гістоплазмоз, бластомікоз, споротрихоз, хромомікоз, феомікотіческій абсцес, міцетома; б) дерматофітія  В Г  В А  В, Б - ІНД А  НГ придатні

Громадяни, які страждають микроспорией, трихофитией, підлягають лікуванню. При призов на військову службу або надходження на військову службу за контрактом вони визнаються тимчасово непридатними до військової служби на строк до 6 місяців.

Військовослужбовці, які страждають дерматофітами, підлягають лікуванню. По завершенні лікування вони визнаються придатними до військової служби.

Діагноз мікозу повинен бути підтверджений лабораторним дослідженням.


НОВОУТВОРЕННЯ

 Стаття розкладу хвороб  Найменування хвороб, ступінь порушення функції  Придатність до військової служби
 I графа  II графа  III графа  IV графа
 8.  Злоякісні новоутворення (крім пухлин нервової системи, лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин): а) при неможливості радикального видалення і наявності віддалених метастазів; б) стану після радикального видалення первинної пухлини з регіонарними метастазами; в) тимчасові функціональні розлади після хірургічного лікування, цитостатичної або променевої терапії  Д Д В  Д Д В  Д О Р  НГ НГ НГ

До пункту "а" належать:

злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів незалежно від поширення і стадії;

злоякісні новоутворення інших органів і м'яких тканин з віддаленими метастазами після нерадикального хірургічного лікування або прогресування захворювання після раніше проведеного лікування;

випадки відмови хворого від лікування злоякісного утворення незалежно від стадії і поширення пухлини.

До пункту "б" належать:

рубці після радикального лікування злоякісних пухлин нижньої губи або шкіри;

інші стани після радикального лікування злоякісних новоутворень (крім кісток і суглобових хрящів) органів і м'яких тканин, у тому числі з регіонарними метастазами.

Військовим, які пройшли військову службу за контрактом і оглянутих в зв'язку з майбутнім звільненням з військової служби після досягнення граничного віку і з організаційно-штатною заходам, постанова приймається за пунктом "а" незалежно від локалізації, стадії і поширення злоякісного процесу, а також часу початку захворювання . Винятком є ??випадки радикального лікування раку нижньої губи і шкіри без метастазів, коли для даної категорії оглянутих застосовується пункт "б". Про військово-лікарську експертизу |  Постановці на військовий облік, громадян, які підлягають призову 2 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати