На головну

 Написання та оформлення курсової роботи |  Рецензування курсової роботи і підготовка до захисту |  Тематика курсових робіт |  Вступ |

Підбір і вивчення літератури

  1.  Список рекомендованої літератури
  2.  II. Основні правила оформлення посилань і списку використаної літератури
  3.  VII. Підбір електродвигуна для основного насоса
  4.  VIII. Підбір електродвигуна для підпірного насоса
  5.  Абай Абай як основоположенік казахської письмової літератури.
  6.  Алгоритм підбору складу важкого бетону.
  7.  Аналіз використаної літератури

Після вибору теми і затвердження науковим керівником плану курсової роботи студент приступає до підбору необхідної йому літератури.

Спочатку можна скористатися переліком літератури, запропонованим в даних Методичних вказівках. Однак цієї кількості джерел може бути недостатньо і тоді можна порекомендувати перегляд останніх надходжень і нових видань.

Підбір літератури не повинен викликати особливих труднощів і в разі необхідності завжди можна проконсультуватися у свого наукового керівника.

Пропонована література підбирається студентом для перегляду самостійно в бібліотеці: нормативно-правова - за датою видання офіційного документа, навчальна - за алфавітним і систематичного каталогів. Для прискорення пошуку потрібного джерела можна скористатися в першому випадку існуючою системою «Консультант-Плюс», у другому випадку автоматизованим пошуком навчального посібника в банку даних бібліотечного фонду.

Після підбору літератури за темою курсової роботи студент приступає до її вивчення. Тут він знайомиться з теоретичними положеннями досліджуваної теми.

Вивчення слід почати з перегляду основної літератури (підручників і навчальних посібників), в яких матеріал викладається більш доступно і за своєю структурою систематизований. Потім переходять до знайомства з нормативними та інструктивними матеріалами, що закріплюють і підтверджують основні теоретичні положення. Особлива увага повинна бути приділена перегляду і вивчення спеціальної літератури та періодичних видань (журналів і газет) по темі. У будь-якому випадку в першу чергу слід використовувати літературу останніх років.

При читанні студенту потрібно цілеспрямовано шукати необхідну інформацію, слід читати вдумливо і осмислено, відбираючи з прочитаного найважливіше, що відноситься безпосередньо до теми курсової роботи.

В ході цієї роботи студент складає конспекти, в яких викладаються основні положення того чи іншого літературного джерела. При цьому рекомендується вказувати на полях першоджерело і номера конспектіруемих сторінок, так як це допоможе при необхідності відшукати джерело і більш глибоко його вивчити або уточнити записані положення. Потім оформлені таким чином записи групуються з питань плану курсової роботи, порівнюються і класифікуються. Такий підхід полегшує обробку матеріалу, дозволяє уникнути повторних записів одних і тих самих положень, даних і т.п.

В результаті проведеної роботи студент повинен скласти список всієї використаної ним літератури, правильно його оформити і прикласти до виконаної курсової роботи. Джерела групуються в наступній послідовності:

1. нормативні та законодавчі документи (Федеральні закони, підзаконні акти. Постанови уряду і т.д.);

2. інструктивні матеріали (інструкція, інструктивні листи тощо. П.);

3. навчальна література - за алфавітом, назв, прізвища авторів;

4. спеціальна література та періодичні видання - за алфавітом прізвищ авторів. Вступ |  Збір та обробка практичних матеріалів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати