На головну

 Аналітичні процедури в якості процедур перевірки по суті |  Дослідження незвичайних статей |  Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки |  стратифікація |  Визначення обсягу вибірки |  Відбір статей для вибірки (елементів вибірки) |  Аналіз результатів вибіркової перевірки |  Оцінка результатів вибірки |  Аудит оціночних значень |  Оглядова перевірка і тестування процедур, використовуваних керівництвом |

Аудит формування та розкриття справедливої ??вартості

 1.  I 3. Шляхи формування національної
 2.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
 3.  I. Річна норма додаткової вартості
 4.  II. ПІДВИЩЕННЯ І ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ, ЙОГО ВИВІЛЬНЕННЯ І ЗВ'ЯЗУВАННЯ
 5.  II. Підвищення і зниження вартості капіталу, його вивільнення і зв'язування
 6.  III. Порядок формування даних Звіту
 7.  IV. Порядок формування пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки

ISA 545 «Auditing fair value measurements and disclosures»

Оцінка активів, зобов'язань і окремих складових капіталу за справедливою вартістю може грунтуватися як на первісною вартістю (вартістю прийняття до бухгалтерського обліку), так і на наступній, зміненої вартості, якщо остання нижче вартості прийняття до бухгалтерського обліку. Зміни справедливої ??вартості, які відбуваються з плином часу, можуть відображатися в бухгалтерському обліку по-різному в залежності від застосовуваних принципів підготовки фінансової звітності. Так, відповідно до одними принципами підготовки фінансової звітності зміни справедливої ??вартості можуть враховуватися за рахунок зміни капіталу, відповідно до інших - за рахунок зміни фінансових результатів.

Аудитор повинен отримати достатні належні аудиторські докази того, що оцінка за справедливою вартістю і розкривається про неї інформація відповідають встановленим принципам підготовки фінансової звітності.

Керівництво підприємства, що перевіряється несе відповідальність за оцінку за справедливою вартістю та розкриття інформації про неї у фінансовій звітності.

Розуміння порядку оцінки за справедливою вартістю та розкриття інформації про неї у фінансовій звітності, а також подання до відповідних контрольних діях. Оцінка ризиків

В рамках вивчення діяльності підприємства і його середовища, включаючи систему внутрішнього контролю, аудитору необхідно отримати уявлення про процедури, які виконуються підприємством для оцінки за справедливою вартістю та розкриття інформації про неї, а також до відповідних контрольних діях, достатню для виявлення та оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні передумов підготовки фінансової звітності розробки і виконання подальших аудиторських процедур.

Розуміння аудитором процесу оцінки за справедливою вартістю допомагає йому виявити і оцінити ризики суттєвого викривлення і тим самим визначити характер, тимчасові рамки і обсяг подальших аудиторських процедур.

В ході отримання уявлення про порядок оцінки за справедливою вартістю та розкриття інформації про неї аудитор розглядає:

 • відповідні контрольні дії керівництва щодо оцінки за справедливою вартістю;
 • досвід і знання осіб, які здійснюють оцінку за справедливою вартістю;
 • застосування інформаційних технологій в процесі оцінки за справедливою вартістю;
 • види рахунків бухгалтерського обліку або господарських операцій, що вимагають оцінки за справедливою вартістю або розкриття інформації про неї;
 • ступінь, в якій підприємство покладається на спеціалізовану обслуговуючу організацію при оцінці за справедливою вартістю або використанні даних для цієї оцінки;
 • ступінь, в якій підприємство використовує роботу експертів при оцінці за справедливою вартістю;
 • значущі допущення керівництва, використовувані при оцінці за справедливою вартістю;
 • документацію, що підтверджує припущення керівництва;
 • методи, що застосовуються керівництвом при розробці та використанні припущень, а також для моніторингу змін цих припущень;
 • захищеність від змін засобів контролю та процедури захисту оціночних моделей та відповідних інформаційних систем, включаючи процедури санкціонування;
 • засоби контролю за послідовністю застосування, своєчасністю і надійністю даних, використовуваних в оціночних моделях.

Після того як аудитор зрозуміє, які процедури виконуються підприємством для оцінки за справедливою вартістю та розкриття інформації про неї, він повинен виявити і оцінити ризики суттєвого викривлення на рівні передумов підготовки фінансової звітності щодо оцінок справедливої ??вартості і розкриття інформації про них, щоб визначити характер, тимчасові рамки і обсяг подальших аудиторських процедур.

Ступінь, в якій оцінка за справедливою вартістю схильна до спотворення, є невід'ємним ризиком. Відповідно, характер, тимчасові рамки і обсяг подальших аудиторських процедур будуть залежати від схильності оцінки за справедливою вартістю спотворень і від того, чи є порядок здійснення цієї оцінки відносно простим або складним. Оцінка результатів аудиторських процедур |  Відповідність оцінки за справедливою вартістю та розкриття інформації про неї принципам підготовки фінансової звітності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати