На головну

 Соц. стратифікація (С). Типи стратифікаційних систем. Соц. З в суч. Росії. |  Орг-ція (О) як об'єкт соціол. аналізу. |  Соц. інститути (І) і інституцій. відносини. |  Глобалізація (Г.) соц. процесів в світі. |  Поняття соц. групи (гр.). Класифікація соц. груп. Стр-ра груп |  Поняття етносу. Типи етнічних спільнот. Проблеми міжетнічних відносин в сучасному світі і російському суспільстві |  Поняття поселенської спільності. Типи поселенських спільнот. Урбанізація. Особливості урбанізації в Росії. |  Класи в соціальній структурі. Соціологічні теорії класів. Бідність і нерівність. |  Поняття громадської думки (ОМ), його структура. Досвід соціологічного вивчення громадської думки. |  Наука як соціальний інститут. Соціальне поле науки (по П. Бурдьє). Поняття наукової парадигми. Концепція наукових революцій Т. Куна. |

Персонал організації і методи роботи з ним.

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. дисфункції бюрократії як організації
  3.  I. Загальна характеристика роботи
  4.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.
  5.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  6.  II. Комерційні організації.
  7.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.

Управління персоналом - Це целенапр-ва д-сть управ-щей підсистеми, включаючи розробку концепції і стратегії кадрової пол-ки, принципів і методів управ-ия персоналом.

Упр.персон включ: 1. планування кадрової роботи; 2. розробка оперативно. планів упр-ня; 3. маркетинг персоналу; 4. виявлення потенціалу та потреб орг-ції.

Мех-зм упр-ня: 1 тип: Регулювання (ч / з цей хутро-зм упорядкувавши. Ур-нь організ-ти системи); 2 тип: Маніпулювання (заключ. В прагненні як найважливішу лише одну зі сторін управл. Деят-сти; маніп-ня носить перехідний характер); 3 тип: м-зм ответсвеннх рішень (він ориент-ван на масштабні. упр-ня, його многовар-сть).

Методи упра-ня персоналом: Адміністративної та кримінальної відповід-ні методи упр-ня носять хар-р прямого пов-я і включ .: 1). фрміров-ня організ-нних стр-р органів упр-ня; 2). утвержд. норм і норма-вов; 3). Видання наказів і розпоряджень; 4). Розробка должностнх обов'язків і контроль за іхупр-ням; 5). Підбір і розстановка кадрів. Для адмін-них м-дов хар-но соотв-віє з законодавчих-ми нормами. Економічні м-ди - * Техніко-економіч. аналіз; * Економіч. обгрунтувати ня і планиров-ня; * Матеріал-ве стимулир-е; * Целообраз-ня і утвержд-ня екон. норм і нормативів. Соц-но-психологічний. м-ди: * Соц-но-псих-кий ан-з; соц. плантров-ня; * Прівлечеіе раб-ков до упр-ням; * Розвиток колективу; * Психолог. пов-віє на раб-ка; * Розв-нення творч. підходу і відповідь-сті у раб-ка; * Мотивує. раб-ка.

Кадрова пол-ка: це система Равіль і норм на відповідне людських ресурсо стратегії орг-ції, тобто всі кадрові заходи (відбір, штат-ве роз-ня, атестація, навчання, просування) заздалегідь узгоджуються із загальними правилами орг-ції.

Етапи кадров.пол-ки: * нормування (Форм-ня загальних принципів і мети роботи з персоналом в соотв-вії з цілями орг-ції); * Програм-ня (Вироблення кадрів. Технолог. Ч / з побудова систем процедур і заходів); * моніторинг персоналу (Відпрацювання конкретних заходів по использ. І розвитку зн-й, умінь, навичок раб-ка).

Типи кадрової політики: 1).Пасивна кадр. п-ка (У рук-ва немає чіткої програми дій в рамках. Кадрів. Менедж.); 2) реактивна (Рук-во осущ-ет контроль за симптомами кадрової ситуації);3). Превентивна (рук-во має обоснов. Прогнози розвитку кадрів. Ситуації);4).Активна раціон-ва (Рук-во має якостей. Кадров.діагноз, обоснов. Прогноз розвитку кадрів. Ситуації і ср-ва впливу на неї); 5).активна авантюристичний (Рук-во орг-ції не має качеств.діагноза кадрів. Ситуації, не має прогнозу розв. Ситуації, але прагне впливати на неї).

Критерії відбору персоналу: * Критерій діяльності; * Кітерію якості; * Соціально-демогр. критерій (стать, вік); * Психологічний критерій
 Економічна мотивація і економічну поведінку індивідів. |  Держава як соціальний інститут. Проблема легітимації влади.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати