Головна

 ВИЯВЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ |  ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ |  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ |  НОРМИ ВИЗНАЧЕНЬ АУДИТУ В УМОВАХ КОМП'ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ (КОД) |  Загальні вимоги ДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ В УМОВАХ КОД | |  АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ І ДОКУМЕНТАЦІЯ В УМОВАХ КОД |  КОМПЕТЕНТНІСТЬ АУДИТОРА В ПИТАННЯХ КОД |  ВИВЧЕННЯ І ОЦІНКА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ |  ПОСЛУГИ ЕКСПЕРТА |

ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ робочої документації

  1.  I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  2.  III. Характеристика підготовки за фахом
  3.  V. ЗАБУТІ ОСНОВИ
  4.  V. Вимоги до результатів освоєння програми підготовки фахівців середньої ланки
  5.  VI. Вимоги до структури програми підготовки фахівців середньої ланки
  6.  VII. Вимоги до умов реалізації програми підготовки фахівців середньої ланки
  7.  VIII. Оцінка якості освоєння програми підготовки фахівців середньої ланки

Аудит повинен супроводжуватися обов'язковим документуванням, т. Е. Відображенням отриманої інформації в робочій документації аудиту, оформленої відповідно до Правила (Стандарту).

К робочої документації аудиту відносяться:

1) плани і програми проведення аудиту;

2) опису використаних процедур і їх результатів;

3) пояснення, пояснення і заяви економічного суб'єкта;

4) копії, в тому числі фотокопії, документів економічного суб'єкта;

5) опису системи внутрішнього контролю та організації бухгалтерського обліку економічного суб'єкта;

6) аналітичні документи аудиторської організації;

7) другіедокументи.

Робоча документація може бути створена аудиторською організацією або отримана від економічного суб'єкта, щодо якої проводиться аудит, або від інших осіб.

Склад, кількість і зміст документів, що входять в робочу документацію аудиту, визначаються аудиторською організацією виходячи:

1) з характеру проведеної роботи;

2) характеру і складності діяльності економічного суб'єкта;

3) стану його бухгалтерського обліку;

4) надійності системи внутрішнього контролю економічного суб'єкта;

5) необхідного рівня керівництва та контролю за роботою персоналу аудиторської організації при виконанні окремих процедур.

Форми робочої документації самостійно розробляються аудиторською організацією, якщо акти, що регулюють аудиторську діяльність в Російській Федерації, не наказують такі форми.

Робоча документація знаходиться у власності аудиторської організації. Копії, в тому числі фотокопії, документів економічного суб'єкта можуть бути включені до складу робочої документації аудиторської організації за згодою цієї економічного суб'єкта.

Аудиторська організація має право вчиняти щодо належної їй робочої документації будь-які дії, що не суперечать закону, іншим правовим актам і професійної етики, а також не порушують права та охоронювані законом інтереси економічного суб'єкта, щодо якої проводився аудит, і інших осіб.

Відомості, що містяться в робочій документації, є конфіденційними і не підлягають розголошенню аудиторською організацією.

Аудиторська організація не зобов'язана надавати свою документацію економічному суб'єкту, щодо якої проводився аудит. Вона не має права і зобов'язана надавати робочу документацію іншим особам, включаючи податкові та інші державні органи, крім випадків, прямо передбачених законодавством Російської Федерації.

Порядок отримання від економічного суб'єкта та інших осіб перевірки, обробки, передачі в архів, зберігання і забезпечення конфіденційності робочої документації встановлюється аудиторською організацією на основі положень Правила (Стандарту) та інших актів, що регулюють аудиторську діяльність в Російській Федерації. Економічний суб'єкт, щодо якого проводився аудит, і інші особи, включаючи податкові та інші державні органи, не мають права вимагати від аудиторської організації надати робочу документацію або її копії повністю або в будь-якій частині, крім випадків, прямо передбачених законодавством Російської Федерації.

ЗМІСТ І СКЛАД ДОКУМЕНТІВ АУДИТУ

Робоча документація повинна містити всі відомості, необхідні і достатні:

- Для складання аудиторського висновку;

- Підтвердження того, що аудит був проведений відповідно до актами, які регулюють аудиторську діяльність в Російській Федерації;

- Здійснення аудиторської організацією контролю за ходом аудиту;

- Планування аудиту.

Робоча документація повинна містити:

- Записи про планування, характер, час проведення і обсяг виконаних аудиторських процедур;

- Висновки, зроблені на основі отриманих в ході аудиту відомостей.

Всі суттєві питання, які потребують професійного судження аудитора, разом з висновками, зробленими з цих питань, відображаються в робочій документації. Робоча документація повинна бути достатньо повною і детальною, з тим щоб досвідчений аудитор, ознайомившись з нею, міг отримати загальне уявлення про проведене організацією аудиті.

Склад документів:

1) інформація щодо організаційно-правової форми та організаційної структури економічного суб'єкта;

2) вилучення або копії установчих документів економічного суб'єкта, а також інших важливих його юридичних документів (договорів, контрактів, протоколів і т. П.);

3) матеріали, що свідчать про планування аудиту, і програми аудиту;

4) записи про вивчення й оцінки систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю (описи, запитальники, схеми документообігу або комбінації їх);

5) аналіз господарських операцій та залишків по рахунках бухгалтерського обліку;

6) аналіз суттєвих показників і тенденції діяльності економічного суб'єкта;

7) записи про характер, дату проведення та обсязі проведених аудиторських процедур і результатахтакіх процедур;

8) матеріали, що свідчать про те, що робота, виконання не аудиторами, контролювалася аудиторами;

9) відомості про те, ким і коли виконувалися аудиторські процедури;

10) копії листування або записи засуджень під час зустрічей з економічним суб'єктом з приводу питань, що виникли в процесі аудиту, включаючи умови проведення аудиту;

11) листи-підтвердження, отримані від економічного суб'єкта;

12) висновки, зроблені аудиторською організацією за результатами аудиту;

13) висновки, зроблені аудиторською організацією за результатами аудиту;

14) копії бухгалтерської та іншої фінансової документації економічного суб'єкта.

Всі робочі документи повинні містити наступну основну інформацію: 1) заголовок (шапка): ім'я клієнта; опис робочих документів, наприклад перевірка готівки; підзвітний період на (дата закінчення фінансового року); 2) номерний індекс. Для полегшення роботи кожен робочий документ повинен мати свій номерний індекс. Робочі документи індексують за допомогою різних систем, таких як алфавіт, числа, римські цифри, номери рахунків загальної бухгалтерської книги, поєднання попередніх систем; 3) імена виконавців робочих документів і їх користувачів: ім'я підготував робочий документ і дату виконання; ім'я користувача робочих документів і дату користування; 4) пояснення символів. Символи, використані в робочих документах, повинні бути пояснені; 5) джерело інформації. Робочі документи повинні мати посилання на джерело інформації (звіти клієнта, інформацію персоналу).

  ВИМОГИ ДО робочої документації ЕКСПЕРТА |  ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ АУДИТУ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати