На головну

 Кафедра документознавства та документаційного забезпечення управління |  Пояснювальна записка |  Місце практики в структурі ООП бакалаврату |  Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті проходження практики |  Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів на практиці |  Форма проміжної атестації (за підсумками практики), із зазначенням форм поточного контролю |  Навчально-методичне та інформаційне забезпечення практики |  Навчально-виробничої практики з документознавства |

Додаток 3 до розділу 11. Список джерел та літератури

  1.  Список рекомендованої літератури
  2.  II. Основні правила оформлення посилань і списку використаної літератури
  3.  VIII. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  4.  Which - підмет which - доповнення
  5.  Абай Абай як основоположенік казахської письмової літератури.
  6.  Алгоритм, що використовує список пріоритетів.
  7.  Аналіз достатності джерел фінансування для формування запасів

Основна література

1. ГОСТ Р 7.0.8. - 2013. Система стандартів з інформації, бібліотечної справи. Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення. М .: Стандартинформ, 2013. 26 с.

2. Кузнєцов І. Н. Документаційне забезпечення управління та діловодство. М .: Юрайт, 2014.

додаткова література

1. Бобильова М. П. Деякі питання застосування змішаного електронно-паперового документообігу // Діловодство. 2014. № 1. С. 9-14.

2. Иритикова В. Огляд сучасних тенденцій у виданні наказів // Діловодство і документообіг на підприємстві. 2014. № 2. С. 46-54.

3. Дьомін Ю. М. Діловодство. Документальний менеджмент. М .: Директ-Медіа, 2014. 205 с. Університетська бібліотека online. URL: http://www.biblioclub.ru (дата звернення 20.06.2014).

4. Пєшкова Г. Д. Секретарська справа. Мінськ: Вища школа, 2014. 368 с. Університетська бібліотека online. URL: http://www.biblioclub.ru (дата звернення 20.06.2014).

5. Фіонова А. Р. Уніфікація документів, необхідна передумова впровадження систем електронного документообігу / А. Р. Фіонова, І. В. Усманова, Л. В. Коровіна // Діловодство. 2014. № 1. С. 23-29.

6. Храмцовскій Н. А. Нові положення Цивільного кодексу про управління документами // Діловодство і документообіг на підприємстві. 2014. № 5.

7. Янкова В. Ф. Розробки ВНІІДАД з управління електронними документами // Діловодство. 2014. № 1. С. 30-34.

  Додаток 2 розділу 9. Список джерел та літератури |  ВЕДЕННЯ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати