загрузка...
загрузка...
На головну

 Контрольний тест 1 |  Контрольний тест 2 |  Контрольний тест 3 |  Домашнє завдання |  Підхід з позицій процесу |  позначено |  Сумісність з іншими системами управління |  Загальні вимоги |  Управління протоколами якості |  Політика в області якості |

Вхідні дані для аналізу

  1.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  2.  SWOT-матриця для аналізу сильних і слабких сторін, можливостей і загроз у сфері персоналу
  3.  V етап. Формування операцій лексико-семантичного аналізу.
  4.  VI. Вимоги до водопостачання і каналізації
  5.  VII етап. Формування операцій морфемного аналізу.
  6.  А) Виведіть рівняння кривої IS аналітично і графічно, використовуючи дані з таблиці 3.1.
  7.  А. Напрями аналізу

Вхідні дані для аналізу з боку керівництва повинні містити інформацію щодо:

a) результати аудитів;

b) зворотний зв'язок зі споживачем;

c) ефективність процесів і відповідність продукту;

d) статусу запобіжних і коригувальних дій;

e) дії, що послідували за попередніми аналізами з боку керівництва;

f) зміни, які могли б вплинути на систему менеджменту якості, і

g) рекомендації щодо вдосконалення.

Вихідні дані аналізу

Вихідні дані аналізування з боку керівництва повинні включати рішення і дії, пов'язані з:

a) вдосконаленням ефективності системи управління якістю та її процесів;

b) удосконаленням продукту відповідно до вимог споживача;

c) потребою в ресурсах.

управління ресурсами

забезпечення ресурсами

Організація повинна визначити та забезпечити ресурси, необхідні для:

a) впровадження та актуалізації системи управління якістю та постійного вдосконалення її ефективності, і

b) збільшення задоволення споживача шляхом виконання вимог споживача.

Людські ресурси

загальні положення

Персонал, залучений до робіт, що впливають на якість продукту, повинен бути компетентним, тобто мати відповідної освіти, тренінгу, майстерності і досвіду. Відповідальність і повноваження |  Компетентність, обізнаність та навчання
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати