Головна

 Заняття № 1 |  Контроль вихідного рівня знань (тестування). |  Значення вивчення теми. |  Види камбіальних клітин |  Заняття № 4 |  Контроль вихідного рівня знань (тестування). |  Заняття № 5 |  Контроль вихідного рівня знань (тестування). |  Заняття № 6 |  Контроль вихідного рівня знань (тестування). |

Значення вивчення теми.

  1.  Background-color - задає колір фону. За замовчуванням не успадковується, але його можна зробити спадкоємною, якщо в якості значення вказати значення inherit.
  2.  BIOS. Цільове призначення та процес запуску.
  3.  Exercise 2. Згадайте значення нових слів і спробуйте перевести словосполучення, що вживаються з цими словами.
  4.  Exercise 3. Знайдіть корінь в наступних словах, переведіть їх на російську мову, беручи до уваги, що приставки un-, ir-, in- надають словами від'ємне значення.
  5.  GPT. Цільове призначення та структура.
  6.  I і II ополчення: їх склад, значення.
  7.  I. Значення математики в медицині

Для правильного розуміння що відбуваються в організмі процесів побудови і відновлення тканин, необхідно знати поняття клітинного дифферона, його склад і характеристику клітин в його ряду за ступенем їх диференціації. Знання цих питань дозволить правильно оцінити суть процесів, що відбуваються в організмі в нормі, патології та дозволить прогнозувати можливе відновлення тканин і органів при їх патологічному ураженні.

4. Цілі навчання:

- загальна (Навчається повинен володіти ОК і ПК):

- Здатністю і готовністю аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, використовувати на практиці методи гуманітарних, природничо-наукових, медико-біологічних і клінічних наук в різних видах професійної і соціальної діяльності (ОК-1);

- Здатністю і готовністю до логічного і аргументованого аналізу, до публічних промовах, ведення дискусії і полеміки (ОК-5);

- Здатність і готовність виявляти природничо сутність проблем, що виникають в ході професійної діяльності лікаря-педіатра, використовувати для їх вирішення відповідний фізико-хімічний і математичний апарат (ПК-2);

- Здатність і готовність до формування системного підходу до аналізу медичної інформації, спираючись на всеосяжні принципи доказової медицини, заснованої на знаходити власні шляхи розв'язання з використанням теоретичних знань і практичних умінь з метою вдосконалення професійної діяльності (ПК-3);

- Здатність і готовність аналізувати закономірності функціонування окремих органів і систем, використовувати знання анатомо-фізіологічних основ, основні методики клініко-імунологічного обстеження і оцінки функціонального стану організму дітей і підлітків для своєчасної діагностики захворювань і патологічних процесів (ПК-16);

- Здатністю і готовністю вивчати науково-медичну інформацію, вітчизняний і зарубіжний досвід з тематики дослідження (ПК-31);

- Здатністю і готовністю до участі в освоєнні сучасних теоретичних і експериментальних методів дослідження з метою створення нових перспективних засобів в педіатрії, в організації робіт щодо практичного використання і впровадження результатів досліджень (ПК-32);

- Навчальна:

знати сутність процесу диференціації клітин;

вміти класифікувати клітини в ряду клітинного дифферона за ступенем їх диференціації, тобто зрілості; володіти медико-аналітичним понятійним апаратом, навичками розпізнавання клітин різного ступеня диференціації при мікроскопірованіі по їх структурних компонентів.

5. План вивчення теми: Контроль вихідного рівня знань (тестування). |  Контроль вихідного рівня знань (тестування).
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати