На головну

 ВСТУП |  бази практики |  Організація практики на підприємстві |  Обов'язки студента-практиканта |  Навички, вміння, універсальні і професійні компетенції навчальної практики |  Структура навчальної практики |  Звітність та Форми проміжної атестації за підсумками навчальної практики. |  бібліографічний список |  Приклад оформлення щоденника по навчальній практиці |  Продовження додатка 3 |

Вивчення технологічних процесів виробництва продукції

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва.
  3.  I. ПРИЧИНИ, зумовлює зміни в ЦІНОЮ ВИРОБНИЦТВА
  4.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.
  5.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів
  6.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів
  7.  II. Два підрозділи суспільного виробництва

Організація приймання молока на молочному заводі

Ознайомитися з правилами приймання молока і посадовими обов'язками лаборанта і приймальника, переліком і послідовністю аналізів при прийманні молока, оформленням документів, сортуванням молока відповідно до ГОСТ Р 52054-2003 на молоко натуральне коров'яче - сировина.

Ознайомитися з розташуванням приймально-апаратного цеху, розміщенням окремих виробництв, асортиментом продукції, що виробляється, технологічними операціями, здійснюваними в цьому цеху, графіком роботи та кількістю працюючих в цеху.

Технологічні операції в приймально-апаратному цеху

Організація приймання, обліку надходить на завод (комбінат) молока.

Організація сепарування, Бактофугування, нормалізації, пастеризації, молока.

Вивчити схему технологічного процесу сепарування молока.

Ознайомитися з обладнанням, яке використовується для сепарування.

Ознайомитися з процесом нормалізації, пастеризації (температурні режими), гомогенізації (режими) для продукції, що випускається і технологічним обладнанням для пастеризації молока і вершків.

Вивчити способи і умови фасування молока і молочних продуктів, види фасування та обладнання, що. Вивчення допоміжних виробництв |  Мясожіровое виробництво
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати