На головну

 Ведення ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БРОНІРОВАНІЯГРАЖДАН, які перебувають у запасі ЗБРОЙНИХ СИЛ, В ОРГАНІЗАЦІЯХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я |  II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |  Ведення ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БРОНЮВАННЯ ГРОМАДЯН, які перебувають у запасі ЗБРОЙНИХ СИЛ, В ОРГАНІЗАЦІЯХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я |  Ведення військового обліку і організація бронювання громадян, перебувають у запасі Збройних Сил, в організаціях охорони здоров'я. |  Стаття 2. Військова служба. Військовослужбовці. |  Стаття 9. Первісна постановка громадян на військовий облік. |  Стаття 10. Обов'язки громадян по військовому обліку |  Стаття 4. Обов'язки посадових осіб органів державної влади місцевого самоврядування та організацій щодо забезпечення виконання громадянами військового обов'язку. |

Цілі і завдання військового обліку

  1.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  2.  I. Цілі і завдання дисципліни
  3.  I. Мета та завдання дисципліни
  4.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  5.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  7.  II. Постановка завдання побудови динамічної моделі.

Загальні положення.

Під військовим обліком в Російській Федерації розуміється державна система обліку та аналізу наявних в країні призовних і мобілізаційних людських ресурсів.

Військовий облік повинен здійснюватися постійно і охоплювати громадян, які перебувають в запасі, і громадян, які підлягають призову на військову службу.

Функціонування системи військового учетав Російської Федерації забезпечується Міністерством оборони Російської Федерації, Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації, Службою зовнішньої розвідки Російської Федерації, органами Федеральної служби безпеки Російської Федерації, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування та організаціями незалежно від організаційно-правової форми.

Основними вимогами, що пред'являються до військового обліку, є повнота і достовірність даних, що характеризують стан призовних і мобілізаційних людських ресурсів.

Координацію роботи з ведення військового обліку громадян в організаціях здійснює Генеральний штаб Збройних Сил Російської Федерації.

Планові перевірки організації з питань ведення військового обліку здійснюють військові комісаріати разом з відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування.

Громадяни та посадові особи, винні в невиконанні обов'язків з військового обліку, встановлених Федеральним законом «Про військовий обов'язок і військову службу», несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

Основними цілями і завданнями військового обліку є:

- Забезпечення виконання громадянами військового обов'язку, встановленої федеральними законами: «Про оборону», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації»;

- Документальне відображення відомостей військового обліку про громадян, які перебувають на військовому обліку.

2.2. Категорії громадян підлягають і не підлягають військовому обліку.

Військового обліку підлягають громадяни:

- чоловічої статі, Придатні за станом здоров'я до військової служби.

Первісна постановка громадян чоловічої статі на військовий облік здійснюється з 1 січня по 31 березня в рік досягнення ними 17 років комісією з постановки громадян на військовий облік:

- жіночого роду, Придатні за станом здоров'я до військової служби, після отримання ними військово-облікової спеціальності. Перелік спеціальностей, за наявності яких громадяни жіночої статі підлягають постановці на військовий облік, визначений у додатку до Положення про військовий облік (слайд. Програми. N2%).

Не підлягають військовому обліку громадяни:

- Звільнені від виконання військового обов'язку;

- Які проходять військову службу або альтернативну цивільну службу;

- Відбувають покарання у вигляді позбавлення волі;

- Жіночої статі, які не мають військово-облікової спеціальності;

- Постійно проживають за межами Російської Федерації.

Військовий облік поділяється на загальний і спеціальний. На загальному військовому обліку перебувають громадяни, що не заброньовані за організаціями на період мобілізації та на воєнний час. На спеціальному військовому обліку перебувають громадяни, які в установленому порядку бронюються за організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Обов'язки громадян з військового обліку викладені у Федеральному законі від 28 березня 1998 року «Про військовий обов'язок і військову службу» і в «Положенні про військовий облік» затвердженому постановою Уряду Російської Федерації від 25 грудня 1998 року №1541 (Програми. №1 с. 10 )

Особам, які підлягають призову на військову службу, військовими комісаріатами видаються посвідчення громадян, які підлягають призову на військову службу, а громадянам, які перебувають в запасі, військові квитки (тимчасові посвідчення, видані замість військових квитків).

Громадяни, які перебувають у запасі, і досягли граничного віку перебування в запасі або визнані в установленому порядку федеральним законом «Про військовий обов'язок і військову службу» порядку непридатними до військової служби за станом здоров'я, Переводяться військовим комісаріатом, або посадовою особою іншого органу, що здійснює військовий облік у відставку і знімаються з військового обліку. (Слайд. Програми. №10). Стаття 3. Правова основа військового обов'язку і військової служби. |  Стаття 8. Організація військового обліку
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати