На головну

Введення -2 хв.

  1.  Byakugan: введення, pattern_offset і searchOpcode
  2.  I ВСТУП __________________
  3.  I. ВСТУП
  4.  I. Вступ
  5.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  6.  I. Вступ в анатомію.
  7.  А. Введення

Відповідно до федеральними законами «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань із забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації.

Спеціальні формування охорони здоров'я створюються для використання в інтересах Збройних Сил Російської Федерації, до складу Збройних Сил Російської Федерації не передаються. Вони є структурними підрозділами галузевих органів управління (Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації, органів управління охороною здоров'я суб'єктів Російської Федерації) і підвідомчими їм (або знаходяться в сфері їх діяльності) закладами охорони здоров'я.

Для участі в медичному забезпеченні особового складу Збройних Сил Російської Федерації (в період мобілізації та у воєнний час) в тилу країни створюються спеціальні формування охорони здоров'я, які призначені, в першу чергу, для спеціалізованого лікування найбільш важких контингентів поранених і хворих, їх реабілітації, відновлення бою і працездатності, а також для участі в проведенні протиепідемічних заходів серед військ, які здійснюють передислокацію.

1. Визначення, класифікація і призначення спеціальних формувань охорони здоров'я -10 хв.

Що ж являють собою спеціальні формування охорони здоров'я?

Під спеціальними формуваннями охорони здоров'я розуміються органи управління і медичні установи, створювані в період мобілізації і воєнний час для виконання завдань щодо медичного забезпечення особового складу Збройних Сил Російської Федерації.

До спеціальним формуванням охорони здоров'я відносяться:

1) органи управління спеціальними формуваннями;

2) тилові госпіталі охорони здоров'я;

3) обсерваційні пункти.

Органи управління спеціальними формуваннями - це Головне управління по керівництву спеціальними формуваннями охорони здоров'я, яке створюється в Міністерстві охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації, а також відділи та сектори по керівництву спеціальними формуваннями охорони здоров'я, які створюються в органах управління охороною здоров'я суб'єктів Російської Федерації.

У структурі спеціальних формувань охорони здоров'я органи управління складають близько 6% від загальної їх чисельності.

У кожному суб'єкті РФ (на територіях) створюються тилові госпіталі (Т. Г.) загальною ємністю 5-25 тис. Ліжок.

Тилові госпіталі охорони здоров'я є спеціальними формуваннями охорони здоров'я, призначеними для прийому поранених і хворих військовослужбовців (далі - поранені і хворі), що надходять з госпітальних баз фронтів (флотів), військ військових округів (в тому числі, з вогнищ масових санітарних втрат), надання їм спеціалізованої медичної допомоги, лікування до визначилися результатів і реабілітації. Тилові госпіталі охорони здоров'я Російської Федерації (далі тилові госпіталі) є невід'ємною складовою частиною сучасної системи етапного лікування поранених і хворих з евакуацією їх за призначенням. З тилових госпіталів поранені і хворі, по завершенню лікування, можуть бути повернуті в дію, евакуйовані для подальшого лікування в госпіталі для ветеранів війн або звільнені зі Збройних Сил Російської Федерації і спрямовані за місцем проживання.

Тилові госпіталі охорони здоров'я складають близько 92% від загальної чисельності спеціальних формувань охорони здоров'я.

Обсерваційні пункти є протиепідемічними установами охорони здоров'я військового часу. Вони призначені для тимчасової ізоляції і обсервації наступних за залізничним, водним та повітряним шляхами сполучення військових контингентів при їх епідемічне неблагополуччя і виконують функції протиепідемічних бар'єрів щодо попередження заносу і поширення інфекційних захворювань у військах і серед населення.

Обсерваційні пункти складають близько 2% від загальної чисельності спеціальних формувань охорони здоров'я.

Ця струнка система участі охорони здоров'я країни в медичному забезпеченні Збройних Сил формувалася на різних історичних етапах розвитку військового та цивільного охорони здоров'я.

Будь-яка війна посідає перше місце серед причин, що обумовлюють бойові пошкодження особового складу збройних сил і населення (загибель, поранення та інвалідність людей), зростання інфекційної захворюваності, що нерідко призводило до епідемічних спалахів і навіть епідемій. Під час війни велика кількість медичних працівників цивільного охорони здоров'я призиваються в збройні сили. Обсяг роботи медичних працівників та медичних установ різко зростає. Все це сильно ускладнювало й ускладнює роботу органів і закладів охорони здоров'я.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що охорона здоров'я країни завжди займало важливе місце в загальній системі організації та проведення заходів з надання медичної допомоги пораненим і хворим, збереженню їх боєздатності і працездатності.

  II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |  Історія створення спеціальних формувань охорони здоров'я - 55 хв.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати