На головну

 Основні елементи простору і відносини між ними |  Комплексний креслення точки (Епюр Монжа) |  Лінії. Комплексні креслення прямих ліній |  Прямі приватного положенні. |  Взаємне положення прямих |  Метод конкуруючих точок |  Теорема про проектування прямого кута |  Площина. Способи завдання площини на кресленні. |  Площині загального положення. |  Площині приватного положення. |

площині рівня

  1.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  2.  I. Відображення в площині
  3.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  4.  VI. ЛІНІЇ НА ПЛОЩИНІ
  5.  VII Система навчальних завдань для перевірки кінцевого рівня знань.
  6.  VII. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ
  7.  Акти Федерального рівня

Площина, паралельна площині проекцій, називається площиною рівня.

1. Горизонтальна площина, площина паралельна площині проекцій П1

площина

Характеристика площині:

а) ;

б) горизонтальна площина має властивості фронтально і профільно-проектують площин.

z

А

 х Про

х О

у

малюнок 4.6

2. Фронтальна площина, площина паралельна площині проекцій П2

 площина

z

О

х х Про

В

y

малюнок 4.7

Характеристика площині:

а) ;

б) фронтальна площину має властивості горизонтально і профільно-проектують площин.

3. Профільна площину, площину паралельна площині проекцій П3

площина

z

х х Про

О

у

малюнок 4.8

Характеристика площині:

а) ;

б) профільна площина має властивості горизонтально і фронтально-проектують площин.

  характеристика площині |  Належність прямої і точки площині
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати