На головну

Контрольну роботу слід виконувати в окремому зошиті або на аркушах формату А4, з обов'язковим оформленням титульного аркуша.

  1.  Background-color - задає колір фону. За замовчуванням не успадковується, але його можна зробити спадкоємною, якщо в якості значення вказати значення inherit.
  2.  V ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ
  3.  А 12. Що є обов'язковим витратою споживача
  4.  Авторське резюме на проведену роботу
  5.  Авторське резюме на проведену роботу
  6.  Б). Налаштування агітаторів на командну роботу (стимуляція причетності).
  7.  У боротьбі з ворогом не слід складати зброї. Про свободу. Тлумачення сну. Ще про боротьбу з духом хули і сумнівів. духівник святителя

Для студентів ПІЕФ всіх форм навчання економічних спеціальностей

Рекомендації щодо виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконується після вивчення курсу «Математичний аналіз» висилається на перевірку в інститут в термін, зазначений викладачем.

Мета контрольної роботи - закріпити теоретичні та практичні знання, отримані студентами на заняттях і в процесі самостійної роботи з літературою; сформувати практичні навички проведення студентами математичних розрахунків.

Контрольна робота складена в розмірі 5 завдань, кожне з яких має 10 варіантів. Номер варіанта визначається за початковою літерою прізвища того, хто навчається:

 Початкова літера прізвища студента  номер варіанта
 А, Л, Х
 Б, М, Ц
 В, Н, Ч
 Г, О, Ш
 Д, П, Щ
 Е, Р, Е
 Ж, З, Ю
 З, Т, Я
 І, У
 К, Ф

Контрольну роботу слід виконувати в окремому зошиті або на аркушах формату А4, з обов'язковим оформленням титульного аркуша.

При оформленні контрольної роботи необхідно переписати умови кожного завдання, записати рішення, використовуючи при цьому необхідні формули, дати коротке пояснення всіх розрахунків. Завдання, в яких були направлені тільки відповіді без необхідних пояснень та розрахунків, не зараховуються.

В кінці роботи необхідно привести список використаної літератури, поставити свій підпис і дату.

Отримавши перевірену роботу, слід уважно вивчити зауваження і рекомендації викладача, проаналізувати відмічені помилки і недоліки, внести необхідні доповнення та виправлення. Тема 7. Функції декількох змінних |  Зарахована робота пред'являється викладачеві на іспиті.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати