На головну

 тест 26 |  тест 37 |  тест 42 |  тест 58 |  тест 68 |  тест 75 |  тест 80 |  тест 86 |  тест 93 |  Орієнтовна тематика курсових робіт |

Вимоги до змісту курсової роботи

  1.  Corona SI 82; заощаджують енергію профілі, що задовольняють високим вимогам
  2.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  3.  I. Загальна характеристика роботи
  4.  I. Загальні вимоги охорони праці
  5.  I. Вимоги сьогоднішнього дня.
  6.  I. ВИМОГИ до знань, умінь
  7.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи

Зміст курсової роботи має бути наступним:

1. Введення.

У вступі необхідно відобразити наступне:

актуальність теми курсової роботи;

мета і завдання курсової роботи;

об'єкт дослідження;

предмет дослідження;

методи дослідження;

теоретичні основи дослідження (перерахувати авторів основоположних праць з дослідження даної проблеми із зазначенням їх сфери наукових інтересів);

логіку дослідження (перерахувати назви розділів і параграфів відповідно до зазначеної вище послідовністю).

2) Глава I (Теоретична).

Ця глава призначена для систематизації та узагальнення теоретичних знань щодо основних категорій, що розглядаються і використовуються в роботі.

У зв'язку з цим зміст глави доцільно розбити на три параграфа. У першому параграфі повинна бути дана характеристика тієї категорії (категоріям), про яку (яких) піде мова в роботі. Бажано викласти кілька точок зору, узагальнити висловлювання ведучих учених і визначити власну позицію з даного питання.

У другому параграфі необхідно розглянути особливості формування та використання даної категорії або механізм функціонування об'єкта дослідження в сучасних умовах. Тут же розглядаються заходи державного впливу на предмет дослідження.

У третьому параграфі з теоретичних позицій необхідно визначити вплив предмета дослідження, наприклад, на економічну ситуацію в країні (регіоні). Тут доцільно використовувати знання теорії фінансів як складової частини економічної теорії.

3) Глава II (Аналітична).

У цьому розділі на основі статистичних даних і висновків, зроблених по першому розділі курсової роботи необхідно виконати аналіз і здійснити прогноз стану предмета дослідження в майбутньому.

У першому параграфі цієї глави слід визначитися з методологічними засадами аналізу і прогнозування досліджуваної категорії. Для цього доцільно вказати і описати методи, використовувані в аналізі та прогнозуванні, джерела вихідної статистичної інформації, оцінити повноту цієї інформації, спробувати розширити інформаційну базу розрахунковим шляхом і, нарешті, визначити перелік економічних показників для цілей практичного аналізу і прогнозування, а також критерії оцінки цієї категорії на предмет ефективності функціонування.

У другому параграфі необхідно провести конкретні розрахунки стану предмета дослідження (фінансової категорії) за минулий рік і оцінити їх з використанням критеріїв попереднього параграфа. В результаті аналізу повинна бути дана оцінка стану предмета дослідження.

У третьому параграфі слід виявити тенденції розвитку предмета дослідження за період 3-5 років, а також спрогнозувати стан предмета дослідження на найближчий рік і оцінити його. Результати прогнозу і його оцінка відповідно до використовуваних критеріями повинні бути автором обгрунтовані і описані в тексті.

4) Глава III (Практична).

У цьому розділі даються пропозиції щодо розвитку предмета дослідження.

У першому параграфі аналізуються причини його нестійкого і нединамічною розвитку.

У другому параграфі даються рекомендації щодо зміни заходів державного впливу на цей предмет дослідження або інші пропозиції.

5) Висновок.

У цій частині автор узагальнює висновки, зроблені за всіма главам (параграфів) курсової роботи.

  Вибір студентами тем курсових робіт |  Нормативні правові акти
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати